//wp-content/themes/linguaforum/page-templates/faq.php
  +48 600 00 44 66
 

Faq

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Czy tłumaczenie przysięgłe jest akceptowane przez wszelkie instytucje w Polsce i za granicą?
Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami, którzy zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju mają uprawienia do realizacji tłumaczeń przysięgłych. Wszystkie tłumaczenia objęte są bezterminową gwarancją.
Na jakiej podstawie można ustalić czy w danym przypadku wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe?
W pierwszej kolejności warto się skontaktować z miejscem, w którym tłumaczenie będzie składane. To w głównej mierze od wymagań/oczekiwań drugiej strony zależy właściwa decyzja. W razie dalszej wątpliwości proszę skorzystać z doświadczenia naszych konsultantów.
Apostille TAK czy NIE. Co to jest?
Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez: Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. dot. zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
Czy dokumenty przed tłumaczeniem przysięgłym muszą być zaopatrzone w Apostille?
Właściwym miejscem do udzielenia wiążącej odpowiedzi w tym zakresie jest urząd do którego kierowane są tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych lub Polskie Ministerstwo Spraw zagranicznych [MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, tel: (48 22) 523 9845].
Jakie dokumenty powinny być zaopatrzone w Apostille?
Wyłącznie dokumenty urzędowe. Za dokumenty urzędowe uważa się akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Nie są nimi, w rozumieniu konwencji, dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Wydanie apostille nie jest wymagane, gdy umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.