//wp-content/themes/linguaforum/page-templates/faq.php
  +48 600 00 44 66
 

Faq

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
biuro tłumaczeń warszawa
Jak długo trwa realizacja tłumaczenia?
Terminy realizacji tłumaczenia zależy przede wszystkim od objętości oraz tematyki dokumentu, który ma być tłumaczony. Wpływ na termin realizacji tłumaczenia może mieć też format dokumentu źródłowego oraz język. W niektórych językach takich jak np. koreański, perski czy chiński jest mało tłumaczy i termin realizacji w zależności od aktualnej sytuacji na rynku może być nieco bardziej wydłużony niż w przypadku najbardziej popularnych języków takich jak angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański czy włoski.
tłumacz przysięgły warszawa
Na jaki język lub z jakiego języka mogę wykonać tłumaczenie?
Tłumaczenie wykonujemy z języka obcego na polski lub z języka polskiego na obcy. Wykonujemy również tłumaczenia z języka obcego na język obcy. Najbardziej popularne języki to: Albański, Amharski, Angielski, Arabski, Białoruski, Bośniacki, Bułgarski, Chiński, Chorwacki, Czarnogórski, Czeski, Dari, Duński, Estoński, Filipiński, Fiński, Francuski, Grecki, Gruziński, Hebrajski, Hindi, Hiszpański, Holenderski, Indonezyjski, Islandzki, Japoński, Kataloński, Kirgiski, Koreański, Litewski, Łaciński, Łotewski, Macedoński, Mołdawski, Mongolski, Niderlandzki, Niemiecki, Norweski, Ormiański, Paszto, Pendżabski, Perski, Portugalski, Rosyjski, Rumuński, Serbski, Słowacki, Słoweński, Szwedzki, Turecki, Ukraiński, Uzbecki, Węgierski, Wietnamski, Włoski oraz również język Migowy
biuro tłumaczeń warszawa
W jaki sposób obliczana jest cena za tłumaczenie?
W każdym tekście ustalamy dokładną liczbę znaków ze spacjami. Liczbę znaków ze spacjami przeliczamy na liczbę stron przeliczeniowych. W zależności od wybranego języka liczbę stron przeliczeniowych mnożymy przez cenę za stronę dla danego języka.
biuro tłumaczeń warszawa
Czym jest strona przeliczeniowa tłumaczenia oraz jak są obliczane znaki ze spacjami zzs?
Każdy tekst składa się ze znaków, a dokładniej z liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych oraz spacji. Przed realizacją tłumaczenia obliczamy dokładną liczbę znaków ze spacjami w dokumencie źródłowym, a następnie przeliczamy to na strony przeliczeniowe. W przypadku tłumaczenia zwykłego strona przeliczeniowa liczy 1500 zzs, a w przypadku tłumaczenia przysięgłego 1125 zzs.
tłumacz przysięgły warszawa
Czym się różni tłumaczenie przysięgłe od tłumaczenia zwykłego?
Tłumaczenia przysięgłe w odróżnienia od tłumaczenia zwykłego jest uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości. Uwierzytelnienie tłumaczenia przysięgłego następuje poprzez nadanie tłumaczeniu numeru repertorium, podstemplowanie pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest przeważnie przez urzędy, sądy lub podczas przetargów. Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane z oryginalny dokument bądź jego skanu lub zdjęcia (wówczas tłumaczenie zostanie opatrzone adnotacją uwierzytelniono z kopii). Podstawą rozliczenia tłumaczenia przysięgłego jest strona rozliczeniowa obejmująca 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131), liczona na podstawie objętości tekstu docelowego. Każda strona tłumaczenia przysięgłego jest opatrzona pieczątką i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe musi zawierać szczegółowy opis wyglądu dokumentu źródłowego, w tym grafik, pieczęci lub podpisów. Tłumaczenie przysięgłe wysyłamy kurierem lub listem poleconym. Istnieje możliwość wysłania skanu tłumaczenia przysięgłego przed nadaniem oryginału.
biuro tłumaczeń warszawa
Czy tłumaczenie przysięgłe jest akceptowane przez wszelkie instytucje w Polsce i za granicą?
Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami, którzy zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju mają uprawienia do realizacji tłumaczeń przysięgłych. Wszystkie tłumaczenia objęte są bezterminową gwarancją.
biuro tłumaczeń warszawa
Na jakiej podstawie można ustalić czy w danym przypadku wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe?
W pierwszej kolejności warto się skontaktować z miejscem, w którym tłumaczenie będzie składane. To w głównej mierze od wymagań/oczekiwań drugiej strony zależy właściwa decyzja. W razie dalszej wątpliwości proszę skorzystać z doświadczenia naszych konsultantów.
biuro tłumaczeń warszawa
Jak zlecić tłumaczenie dowodu rejestracyjnego?
Zrób zdjęcie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu zakupowych (faktura lub umowa kupna-sprzedaży) i prześlij nam na maila. W ciągu 30min otrzymasz wycenę. Po jej akceptacji tłumaczenie dokumentów samochodowych wyślemy kurierem pod wskazany adres.
biuro tłumaczeń warszawa
Czy dokumenty przed tłumaczeniem przysięgłym muszą być zaopatrzone w Apostille?
Właściwym miejscem do udzielenia wiążącej odpowiedzi w tym zakresie jest urząd do którego kierowane są tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych lub Polskie Ministerstwo Spraw zagranicznych [MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, tel: (48 22) 523 9845].
biuro tłumaczeń warszawa
Apostille TAK czy NIE. Co to jest?
Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez: Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. dot. zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
biuro tłumaczeń warszawa
Jakie dokumenty powinny być zaopatrzone w Apostille?
Wyłącznie dokumenty urzędowe. Za dokumenty urzędowe uważa się akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Nie są nimi, w rozumieniu konwencji, dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Wydanie apostille nie jest wymagane, gdy umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.
biuro tłumaczeń warszawa
Kiedy potrzebne jest tłumaczenie aktu urodzenia?
Tłumaczenie aktu urodzenia potrzebne jest kiedy mieszkasz zagranicą i chcesz zarejestrować dziecko w tamtejszym urzędzie lub gdy dziecko urodziło się zagranica i chcesz je zarejestrować w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego
biuro tłumaczeń warszawa
Czy podczas ślubu z obcokrajowcem wymagany jest tłumacz przysięgły?
Tak, w sytuacji gdy jeden z przyszłych małżonków jest obcokrajowcem i nie włada idealnie językiem polskim podczas ślubu obowiązkowa jest obecność tłumacza przysięgłego.
biuro tłumaczeń warszawa
Czy tłumaczenie KRS powinno być przysięgłe czy zwykłe?
To zależy do jakiego celu tłumaczenie KRS zostanie przeznaczone. Jeżeli ma to być wewnętrzny dokument firmy to przewaznie wystarczające będzie tłumaczenie zwykłe KRS. Jeżeli tłumaczenie KRS ma być wykorzystane do spraw urzędowych lub np. do przetargu zagranicą to wówczas zalecane jest tłumaczenie przysięgłe KRS. Najpopularniejszym kierunkiem tłumaczenie jest tłumaczenie KRS na angielski.