KRS TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE

TŁUMACZENIE WYPISU Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Tłumaczenie przysiegłe wypisu z KRS | Tłumaczenie uwierzytelnione wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego | KRS tłumacz przysięgły

tłumaczenie KRS na angielski

Twój zagraniczny kontrahent prosi o National Court Register (Polish Company Register)? W tym przypadku chodzi o tłumaczenie przysięgłe Krajowego Rejestru Sądowego Twojej działalności gospodarczej.

Tłumaczenie przysięgłe krajowego rejestru sądowego wymagane jest np. przy procedurach sądowych zagranicą, w której jedna ze stron jest Spółką z siedzibą w Polsce. Tłumaczenie KRS może być też wymagane przez zagranicznego kontrahenta biznesowego przed nawiązaniem współpracy, celem uwiarygodnienia naszej działalności gospodarczej lub w przypadku przystąpienia do przetargu zagranicą.
Krajowy Rejestr Sądowy, znany również jako KRS, jest rejestrem publicznym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zastąpił on w 2001 roku Rejestr Handlowy. Wszelkie działania KRS zostały uregulowane w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dostęp do wpisów w Krajpowym Rejestrze Sądowym jest nieogranicznony i może go mieć każda osoba fizyczna lub prawna, która ma taką potrzebę. Do wyszukania informacji o konkretnej Spółce służy wyszukiwarka KRS

Z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać następujące dokumenty:
odpis pełny z KRS, który zawiera wszystkie wpisy odnoszące się do konkretnego numeru KRS
odpis aktualny z KRS, który zawiera aktualne wpisy do KRS,
wyciąg z KRS, który zawiera aktualne wpisy z działów, które zostały wskazane przez osobę składającą wniosek o uzyskanie wyciągu z KRS. 
• zaświadczenie potwierdzający wpis/brak wpisu do KRS lub o wykreśleniu z rejestru

Wyżej wymienione dokumenty można uzyskać w Sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

  RODZAJ TŁUMACZENIA

  WYBIERZ JĘZYK ŹRÓDŁOWY

  WYBIERZ JĘZYK DOCELOWY

  IMIĘ I NAZWISKO

  ADRES E-MAIL

  NUMER TELEFONU

  WIADOMOŚĆ

  *pola obowiązkowe

  Załącz plik:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82. Dan wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie