LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Potrzebujesz legalizacji dokumentów, a nie wiesz jak?

Nasza agencja oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie legalizacji dokumentów w 50 językach. Wyślij do nas e-mail lub skontaktuj się z naszą infolinią i opowiedz nam o swoim tłumaczeniu. Chętnie przygotujemy dla Ciebie bezpłatną, niezobowiązującą wycenę.

Na czym polega legalizacja dokumentów?

Legalizacja dokumentów lub apostille umożliwia posługiwanie się takimi dokumentami za granicą. W obu przypadkach jest to potwierdzenie, że dany dokument jest autentyczny i został legalnie wydany przez właściwy i wyznaczony organ.

W międzynarodowym obrocie prawnym dotyczącym dokumentów urzędowych lub sądowych, legalizacja dokumentów jest zazwyczaj wymagana przy:

-Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

-w Ministerstwie Sprawiedliwości

-w odpowiednim sądzie,

-lub poprzez przyznanie Apostille.

Jak zamówić legalizację dokumentów?

3 PROSTE KROKI
1. Wyślij zdjęcie, aby otrzymać bezpłatną wycenę

Czy masz telefon z aparatem?

 • Zrób zdjęcie dokumentów, które chcesz przetłumaczyć.
 • Wyślij zdjęcie dokumentów przez formularz kontaktowy lub e-mailem na adres biuro@linguaforum.eu.
2. POTWIERDZIĆ wycena

Wycenę wraz z opcjami płatności otrzymasz e-mailem. Wybierz opcję, która Ci odpowiada i potwierdź zamówienie. Dostępne są następujące metody płatności: 

 • Tradycyjny przelew bankowy
 • Szybki przelew24
 • Płatność kartą
 • Pay Pal (dodatkowy koszt 6%)
3. ODEBRAĆ DOKUMENTY

Poczekaj wygodnie w domu. Zalegalizowane dokumenty otrzymasz kurierem lub listem poleconym.

  RODZAJ TŁUMACZENIA

  Wybierz język źródłowy

  Wybierz język docelowy

  *pola obowiązkowe

  Załącz plik:


  * - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82. Dan wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie

  Kiedy legalizacja dokumentów jest konieczna?
  Zasadniczo, legalizacja dokumentów jest potrzebna do tranzytu i procedur biurokratycznych obywateli przez różne kraje, zgodnie z przepisami prawnymi. Proces ten nasila się, podobnie jak liczba osób, które zmieniają miejsce zamieszkania. Aby ułatwić biurokrację, niektóre państwa podpisały konwencje. Wyróżnia się Konwencja haska nr XII z dnia 5 października 1961 r. Dzięki tej umowie kraje sygnatariusze są zwolnione z legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
  tłumaczenie symultaniczne tłumacz symultaniczny
  legalizacja dokumentów apostille
  Czy legalizacja dokumentów traci ważność?

  Nie. Legalizacja dokumentów nie ma terminu ważności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sam wydany dokument ma ograniczony okres ważności. W tym przypadku legalizacja przeprowadzona na nim również będzie go miała. Nie ma również ograniczeń czasowych na złożenie wniosku o legalizację dokumentów. Można je przeprowadzić w dowolnym momencie.

  kilka artykułów z naszego Bloga, które mogą Cię zainteresować.

  Dlaczego jesteśmy pewni, że mamy najlepsze ceny za tłumaczenia dokumentów?

  Ponieważ tłumaczeniem zajmujemy się od 2006 roku. W tym czasie wypracowaliśmy bardzo atrakcyjne warunki współpracy z najlepszymi tłumaczami przysięgłymi na świecie. Jeśli otrzymają Państwo lepszą cenę za legalizacje dokumentów, postaramy się ją przebić. Dzięki temu możemy zagwarantować Państwu najlepszą cenę na rynku.

  Gwarantujemy najlepsze ceny za legalizację dokumentów urzędowych.

  W przypadku legalizacji dokumentów zagranicznych, które mają być skuteczne w Polsce, muszą być one przetłumaczone na język polski. Akceptowane będą wyłącznie oficjalne tłumaczenia (przysięgłe):

  • Zostały one sporządzone w Polsce za pośrednictwem polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza ustnego. Został on mianowany przez Ministerstwo. Tłumaczenia te są zwolnione z legalizacji i są ważne bez konieczności dopełniania dodatkowych formalności.
  • Wykonywane lub przyjmowane jako własne przez polskie przedstawicielstwo za granicą. Tłumaczenia te muszą być zalegalizowane przez odpowiedni dział Ministerstwa.
  • Sporządzony przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne w Polsce państwa wydającego dokument. Tłumaczenia te muszą być zalegalizowane przez odpowiedni dział Ministerstwa.

  Jakie dokumenty można zalegalizować?

  Dyplomy uzyskane w polskich szkołach i na polskich uczelniach mogą w niektórych przypadkach nie zostać uznane za granicą. Dzieje się tak w szczególności gdy Polska z danym krajem nie podpisała stosownej umowy międzynarodowej. Wówczas należy przejść przez procedure legalizacji dyplomu lub świadectwa. Należy się wówczas kierować przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybieramy. Poradę w tym zakresie najlepiej uzyskać w ambasadzie danego kraju.
  Jeśli zaś Państwo, do którego się wybieramy, jest stroną konwencji haskiej z 1961r., to wówczas dokument którym się będziemy posługiwać za granicą wymaga uzyskania klauzuli Apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

  Świadectwo wydanego przez szkoły lub zespół szkół w Polsce należy uwierzytelnić najpierw w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dopiero po uwierzytelnieniu można uzyskać legalizację lub nadać mu klauzulę Apostille.

  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadectwo potwierdzające kwalifikację zawodowe, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną dokumenty należy uwierzytelnić najpierw w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dopiero po uwierzytelnieniu można uzyskać legalizację lub nadać mu klauzulę Apostille.

  Świadectwo promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły wydane przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego lub placówkę kształcenia praktycznego należy uwierzytelnić najpierw w kuratorium oświaty właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Dopiero po uwierzytelnieniu można uzyskać legalizację lub nadać mu klauzulę Apostille.

  Dyplomy uzyskane w polskich szkołach i na polskich uczelniach mogą w niektórych przypadkach nie zostać uznane za granicą. Dzieje się tak w szczególności gdy Polska z danym krajem nie podpisała stosownej umowy międzynarodowej. Wówczas należy przejść przez procedure legalizacji dyplomu lub świadectwa. Należy się wówczas kierować przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybieramy. Poradę w tym zakresie najlepiej uzyskać w ambasadzie danego kraju.
  Jeśli zaś Państwo, do którego się wybieramy, jest stroną konwencji haskiej z 1961r., to wówczas dokument którym się będziemy posługiwać za granicą wymaga uzyskania klauzuli Apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

  Apostille na dokumencie wydawanym w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów wydaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NAWA
  W NAWA uwierzytelnić można następujące dokumenty:
  • dyplom ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu
  • odpis dyplomu ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu
  • duplikat dyplomu ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu
  • zaświadczenia o ukończeniu studiów.
  Pozostałe uwierzytelnia uczelnia, która je wydała. W przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty może uwierzytelnić również dyrektor NAWA.
  UWAGA: Nie ma możliwości nadania Apostille na kserokopii dokumentu
  • Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
  • Dyplom ukończenia uczelni medycznej należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Zdrowia
  • Dyplom ukończenia uczelni wojskowej należy zalegalizować najpierw w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
  • Dyplom ukończenia uczelni artystycznej należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w NAWA
  Proszę pamiętać, że po uwierzytelnieniu dokumentu w NAWA lub innym Ministerstwie dyplom należy się upewnić czy nie ma konieczności zalegalizowania dokumentu w MSZ lub ewentualnie w Ambasadzie. Dzieje się tak w przypadku, gdy kraj w którym mamy zamiar wykorzystywać dokument nie jest stroną konwencji haskiej.

  Prowadzisz działalność eksportową, handlową lub usługową poza granicami Polski? Twój kontrahent domaga się legalizacji dokumentów handlowych?

  Przedstawienie takich dokumentów może mieć na celu prowadzenie faktu, że prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce. Legalizacja tych dokumentów zaś potwierdza autentyczność wystawionych dokumentów. Dowiedz się jakich dokładnie dokumentów wymaga od Ciebie zagraniczny kontrahent.

  Dokumenty handlowe muszą być wcześniej zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą lub właściwą dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej regionalną izbę gospodarczą. Dopiero po uzyskaniu poświadczenia z KIG, można się ubiegać o nadanie apostille na dokumencie handlowym.

  UWAGA: MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze.

  Jeżeli chcesz zalegalizować dokument notarialny musi on zostać wcześniej zalegalizowany przez Prezesa Sądu Okręgowego, pod który podlega dany notariusz. Po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego, możesz wnioskować o apostille na dokumencie notarialnym.

  Podlegają temu takie dokumenty notarialne jak:

  • Umowa
  • Pełnomocnictwo

  Lub odpisy dokumentów notarialnych takie jak:

  • paszport
  • dowód osobisty
  • zaświadczenia lekarskie
  • dowód rejestracyjny pojazdu

  Aby apostille mogła zostać nadana, dokument notarialny musi zostać wcześniej poświadczony przez właściwy miejscowo sąd okręgowy. Wyłącznie sądy posiadają wzory podpisów i pieczęci notariuszy.

  Jeżeli chcesz dokonać legalizacji dokumentu KRS konieczne będzie uzyskanie dokumentu z Sądu Gospodarczego lub Ministerstwa Przedsiębiorczości.

  Jeżeli chcesz zalegalizować lub uzyskać Apostille na odpisie z CEIDG to pamiętaj, że powinien on zostać opatrzony najpierw pieczęcią Ministra Rozwoju oraz zostać dodatkowo poświadczony podpisem pracownika tego ministerstwa. Wyłącznie odpisy zawierające pieczęć i podpis mogą uzyskać legalizację lub klauzulę apostille.

  Pobrane online dokumenty KRS i CEIDG nie są dokumentami urzędowymi i nie podlegają legalizacji. Legalizacji podlegają wyłącznie dokumenty uzyskane bezpośrednio z w/w instytucji.

  UWAGA: Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

  Każdy dokument sądowy, który ma podlegać legalizacji lub klauzuli nadania Apostille musi musi zostać wcześniej poświadczony przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego. Dopiero po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego można wnioskować w MSZ o legalizacje dokumentów lub o nadanie Apostille na dokumencie sądowym.

  Dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego musi posiadać pieczęć okrągłą urzędu, pieczątkę imienną urzędnika wydającego dokument oraz jego podpis. Tylko taki dokument można zalegalizować w MSZ lub nadać mu klauzulę Apostille.

  Zaświadczenie o niekaralności uzyskuje się w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego w sądach rejonowych i okręgowych.

  UWAGA: Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu ani na wydruku z platformy epuap.

  Jeżeli chcesz zalegalizować lub nadać klauzulę Apostille na dyplomie mistrzowskim lub świadectwie rzemieślniczym to ów dyplom/świadectwo musi zostać wcześniej poświadczony przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

  Dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez międzynarodowe instytuty naukowe, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą zawierać poświadczenie Prezesa Polskiej Akademii Nauk – dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest nadanie apostille przez MSZ.

  Dyplomy doktorskie i habilitacyjne, wydane przez instytuty badawcze muszą zostać poświadczone przez ministerstwo nadzorujące instytut – dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest nadanie apostille przez MSZ.

  UWAGA: Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

  Aby dokument mógł uzyskać klauzulę apostille, musi zawierać pieczęć urzędu, podpis upoważnionego pracownika oraz jego pieczątkę imienną.

  Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu ani wydruku z platformy epuap.

  Jak zalegalizować dokumenty?

  3 proste kroki od wyceny do realizacji legalizacja

  biuro tłumaczeń agencja tłumaczeń tłumacz przysięgły tłumaczenie przysięgłe

  WYCENA

  sprawdź szczegóły >>

  DARMOWA WYCENA

  Wyślij zdjęcie lub skan dokumentów, które chcesz przetłumaczyć. W przypadku tłumaczenia ustnego wyślij nam krótki opis zlecenia oraz termin i lokalizacje tłumaczenia. W ciągu 30 min otrzymasz zupełnie darmową i niezobowiązującą ofertę.
  Zamów wycenę
  biuro tłumaczeń agencja tłumaczeń tłumacz przysięgły tłumaczenie przysięgłe

  PŁATNOŚĆ

  sprawdź szczegóły >>

  WYGODNA PŁATNOŚĆ

  Za tłumaczenie zapłacisz przelewem bankowym, szybkim przelewem lub Blikiem przez Przelewy24, gotówka oraz kartą w naszym biurze tłumaczeń lub przez PayPal. Wszystkie szczegóły dotyczące opcji płatności otrzymasz w mailu z wyceną tłumaczenia.
  agencia de traducciones oficina de traducciones traductor jurado traducciones juradas

  REALIZACJA + DOSTAWA

  sprawdź szczegóły >>

  SZYBKA REALIZACJA I DOSTAWA KURIEREM

  Tłumaczenia realizujemy od ręki. Termin realizacji zależy od objętości dokumentu. Tłumaczenia przysięgłe wysyłamy kurierem, a tłumaczenie zwykłe otrzymasz na swoją skrzynkę mailową.
  Sprawdź termin realizacji
  Naszym celem jest Państwa satysfakcja

  Poproś o bezpłatną, niezobowiązującą wycenę legalizacja dokumentów

  Potrzebujesz legalizacja dokumentów w Polsce?

  Czy masz jakieś pytania?