Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

tłumacz przysięgły

Absolwenci studiów językowych bardzo często marzą o pracy tłumacza, jednak zdobycie dyplomu nie zawsze wystarcza, aby osiągnąć ten cel. Zdarza się, że wiedza teoretyczna zdobyta na zajęciach na uniwersytecie nie idzie w parze z praktyką, tak ważną przy wykonywaniu praktycznie każdego zawodu. Umiejętności praktyczne są bardzo ważne także w pracy tłumacza, w szczególności, jeśli chodzi o tłumaczenia specjalistyczne lub te, które są wykonywane pod presją czasu. Jeszcze więcej wysiłku i starań trzeba włożyć w swoją edukację jeśli chcemy pracować jako tłumacz przysięgły. Do niedawna, aby nim zostać, należało tylko ukończyć odpowiedni kierunek studiów. Obecnie w zawodzie tym może pracować praktycznie każdy jednak oprócz spełnienia warunków przewidzianych w ustawie, trzeba jeszcze obowiązkowo zdać (wcale nie taki łatwy) egzamin na tłumacza przysięgłego.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczem przysięgłym jest osoba zaufania publicznego, doskonale znająca (oprócz swojego języka ojczystego) wybrany język obcy, która tłumaczy dokumenty oraz uwierzytelnia ich odpisy. Ponadto, ze względu na swoją znajomość języka obcego, zgodziła się ona pracować w organach administracji państwowej czyli sądach, na policji oraz w prokuraturze. Innymi słowy, tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniami przysięgłymi, a więc takimi, które może wykonywać jedynie osoba mająca do tego uprawnienia, czyli mogąca potwierdzać tłumaczone dokumenty pieczęcią.

Cechy dobrego tłumacza przysięgłego?

Aby zostać dobrym tłumaczem, nie wystarczy tylko znajomość języka obcego. Należy być jeszcze człowiekiem sumiennym, dokładnym i starannym. Ponadto w przypadku tłumacza przysięgłego treść tłumaczonych dokumentów musi pozostać tajemnicą, gdyż informacje w nich zawarte są poufne. Wymagana jest więc także odpowiedzialność i obowiązkowość a także umiejętność pracy pod presją i dobrej organizacji czasu.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby myśleć o swojej przyszłości w zawodzie tłumacza przysięgłego w Polsce, należy najpierw upewnić się, że spełniamy określone wymagania wstępne. Według ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego warunkami są:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa UE lub krajów EFTA,
  • znajomość języka polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak karalności za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • ukończenie uczelni wyższej,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Egzamin tłumacza przysięgłego

Na egzamin na tłumacza przysięgłego należy zapisać w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdaje się go przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, gdyż jest to egzamin państwowy. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Ta pierwsza to przekład pisemny z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie. Część druga polega na tłumaczeniu ustnym z języka polskiego na język obcy oraz, podobnie jak w części pierwszej, na tłumaczeniu ustnym z języka obcego na język polski. Czas na wykonanie przekładów wynosi cztery godziny. W trakcie egzaminu można korzystać z przyniesionych ze sobą słowników oraz glosariuszy. Warto zaznaczyć, że teksty które tłumaczą na egzaminie kandydaci to zazwyczaj teksty specjalistyczne, o charakterze prawniczym i ekonomicznym, które cechują się trudniejszym słownictwem oraz składnią. Ponadto do drugiej części egzaminu mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pierwszej. Należy też wiedzieć, że egzamin na tłumacza przysięgłego nie jest darmowy – jego koszt wynosi 800 zł. Po zdaniu egzaminu należy jeszcze złożyć uroczyste ślubowanie, po czym kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Otrzymuje on również pieczęć, którą będzie mógł poświadczać i oznaczać każdy tłumaczony dokument oraz uwierzytelniać dokumenty tłumaczone przez inne osoby.

Jak dobrze przygotować się do egzaminu tłumacza przysięgłego?

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego wynosi zaledwie 20%, warto więc się do niego dobrze przygotować. Oprócz doskonałej znajomości języka obcego niezbędna jest też wiedza dotycząca języka ojczystego. Należy zatem pamiętać, aby wciąż wzbogacać swoje słownictwo, ulepszać swój styl oraz dbać o ortografię i interpunkcję. Pomóc w tym może np. czytanie książek. Ponadto wiedząc, że zadaniem tłumacza przysięgłego jest tłumaczenie dokumentów sądowych, np. rozpraw, przesłuchań oraz innych aktów normatywnych, przed przystąpieniem do egzaminu warto przestudiować ustawy, teksty prawnicze oraz inne oficjalne pisma zarówno w języku obcym jak i w polskim. Znajomość tego rodzaju tekstów jest bardzo przydatna, gdyż pozwala nam tłumaczyć szybciej i sprawniej. Niezbędna jest też znajomość podstaw prawnych obowiązujących zarówno w Polsce jak i w kraju, którego język znamy. Warto też wiedzieć, że wiele szkół językowych oraz innych organizacji oferuje specjalne kursy przygotowujące do egzaminu. Co ważne, w przypadku niepowodzenia, można złożyć wniosek o kolejny egzamin, jednak jego przeprowadzenie będzie możliwe dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od poprzedniego egzaminu.

Od zawsze wpajano nam, że warto. znać języki obce, ponieważ otwiera to nam wiele możliwości oraz daje szansę na lepiej płatną pracę. Czy warto jednak być tłumaczem przysięgłym? Wątpliwości wzbudza na pewno fakt, że droga do zdobycia uprawnień do wykonywania tego zawodu z pewnością nie jest łatwa. Jednak mimo początkowych trudności profesja ta zapewni nam nieustanny kontakt z językiem obcym oraz możliwość obcowania z różnego rodzaju tekstami. Zachęcają też zarobki, które wahają się od około 4000 zł do nawet 7000 zł miesięcznie. Zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego jest okazją do poszerzenia swoich kompetencji oraz do pozyskiwania większej ilości zleceń. Co więcej, posiadanie tego tytułu budzi o wiele większe zaufanie – nasi klienci będą mieć pewność, że mają do czynienia z profesjonalistą.

Napisała: Marlena Fornal

Żródło:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on tumblr
Newsletter

Zapisz się do Newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach i promocjach

Wysyłając swój adres mailowy wrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82

Popularne wpisy