Ekspres
biuro tłumaczeń

Tłumaczenie dokumentów samochodowych – Włochy

Import aut z Włoch SPROWADZENIE AUTA Z WŁOCH WŁOSKI DOWÓD REJESTRACYJNY Tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego

Jak zarejestrować włoski samochód w Polsce?

Jeśli chcecie jeździć we Włoszech samochodem zakupionym za granicą, musicie go zarejestrować. Rejestracja umożliwia uzyskanie włoskiej tablicy i dowodu rejestracyjnego. Zasadniczo dzięki niej zagraniczny pojazd staje się pełnoprawnym włoskim pojazdem.

Musimy zatem jak najszybciej zarejestrować swój zagraniczny samochód w publicznym rejestrze samochodów (Pubblico Registro Automobilistico, w skrócie PRA). Dopóki nie zostanie zarejestrowany, wygląda to tak, jakby samochód nie istniał.

W tym celu konieczne jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, które mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego pojazdu. Czy jest nowy (ma mniej niż 6000 km na liczniku, i minęło mniej niż 6 miesięcy od pierwszej rejestracji za granicą), czy używany (>6000 km, sprzedany po 6 miesiącach od pierwszej rejestracji). Ważne jest też czy kraj, z którego pochodzi samochód jest członkiem Unii Europejskiej, czy nie.

Wszystkie zebrane dokumenty należy następnie przełożyć na włoski przy pomocy tłumacza przysięgłego. Cena takiego tłumaczenia zależy od języka, liczby dokumentów i ich długości. Tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego oraz aktu własności jest wymogiem polskiej Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego.

Nowe czy używane pojazdy?

Oczywiście za rejestrację trzeba będzie uiścić dodatkowe opłaty i tutaj będzie miało znaczenie czy pojazd jest nowy czy używany i czy pochodzi z wewnątrz czy spoza UE. Jeśli samochód pochodzi z kraju spoza UE, nie dotyczy go podatek VAT i trzeba zapłacić opłatę celną. Jeśli jest z kraju UE, podatek VAT będzie zależał od sprzedawcy (nie dotyczy on sprzedawców prywatnych) i typu pojazdu (nie dotyczy używanych).

Po zebraniu wszystkich dokumentów należy przeprowadzić procedurę online, przy stanowisku telematycznym kierowcy lub zwrócić się bezpośrednio do lokalnego urzędu motoryzacji cywilnej (ufficio provinciale della Motorizzazione Civile), z którym można się też skontaktować, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przedstawić.

Następnie w ciągu 60 dni można zarejestrować samochód w PRA.

Podsumowując: rejestracja sama w sobie nie jest trudną praktyką. Wystarczy zebrać różne dokumenty, które różnią się w zależności od typu pojazdu i kraju jego pochodzenia.

Import aut z Włoch SPROWADZENIE AUTA Z WŁOCH WŁOSKI DOWÓD REJESTRACYJNY Tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego

Włoskie dokumenty samochodowe – rodzaje, wg ACI

 1. Dowód rejestracyjny (carta di circolazione)

Dowód rejestracyjny (po włosku też inaczej „libretto di circolazione”, czyli „książeczka ruchu [pojazdu]”) podobnie jak w Polsce jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu. Zawiera dane dotyczące jego parametrów technicznych. Kierowca musi zawsze mieć go w pojeździe, aby móc się nim poruszać. 

Wydawany jest we Włoszech przez lokalny urząd motoryzacji cywilnej. 

      2. Dowód własności pojazdu (certificato di proprietà, w skrócie CdP)

Dowód własności, który zastąpił w ostatnich latach kartę uzupełniającą, jest dokumentem poświadczającym aktualny stan prawny pojazdu i jest wydawany przez jednostki terytorialne ACI (Automobile Club d’Italia, włoski klub samochodowy).

Nie jest to dokument niezbędny do ruchu pojazdu, ale właściciel pojazdu musi go starannie przechowywać (powinien być trzymany w domu, a nie w samochodzie). Jest on też potrzebny przy składaniu każdego kolejnego wniosku do PRA.

      3. Cyfrowy dowód własności (certificato di Proprietà Digitale, CDPD)

Od 5 października 2015 roku dowody własności pojazdów silnikowych stały się cyfrowe.

Każdy, kto kupuje pojazd, nowy lub używany po tym terminie, nie otrzymuje już zwykłego papierowego dowodu własności, ale cyfrowe potwierdzenie rejestracji, które zawiera również spersonalizowany kod dostępu, za pomocą którego można przeglądać dokument online.

      4. Jednolity Dowód Własności i Rejestracji Pojazdu (Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, DU)

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., przewiduje stopniowe wprowadzanie Jednolitego Dowodu Własności i Rejestracji Pojazdu (DU), zastępującego dowód rejestracyjny i dowód własności pojazdu (papierowe CdP lub CDPD).

DU składa się z aktualnego wzoru karty rejestracyjnej pojazdu, w którym odnotowuje się również dane dotyczące stanu prawnego pojazdu obecnego w publicznym rejestrze samochodów.

Ponieważ wydawanie DU będzie następowało stopniowo według rodzaju operacji, a dla pojazdów już zarejestrowanych/wpisanych w PRA, przy okazji pierwszej przeprowadzonej operacji, pojazdy wyposażone w dowód rejestracyjny i CdP mogą niedługo współistnieć z pojazdami już wyposażonymi w DU.

Sprowadzenie auta z Włoch w zasięgu ręki każdego. Zalecamy kilkakrotne przeczytanie procedury i sprawdzenie, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty przed udaniem się do ogólnej ewidencji ruchu drogowego.

Dokumenty, które trzeba mieć przy sobie w samochodzie we Włoszech

 1. Dowód rejestracyjny
 2. Polisa ubezpieczeniowa

Aby udowodnić ważność ubezpieczenia swojego samochodu, podczas jazdy trzeba mieć przy sobie zaświadczenie o ubezpieczeniu. Dokument ten należy okazać w razie wypadku, aby przekazać kontrahentowi wszystkie dane z polisy ubezpieczeniowej niezbędne do prawidłowego sporządzenia Niebieskiego Formularza do polubownego oświadczenia o wypadku (o nim później).

Lecz, o ile jazda bez polisy ubezpieczeniowej może skutkować karami, sytuacja jest znacznie gorsza dla tych, którzy mają polisę samochodową wygasłą od ponad 15 dni. W takich przypadkach kontrola może skończyć się konfiskatą pojazdu i karą w wysokości od 841 do 3287 euro.

     3. Prawo jazdy

Tutaj nie ma wątpliwości – czy to we Włoszech, czy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, podczas jazdy samochodem należy zawsze mieć przy sobie prawo jazdy. W przeciwnym wypadku ryzykujemy mandat w wysokości od 39 euro z obowiązkiem zgłoszenia się do wskazanego w protokole biura w ciągu 24 godzin wraz z dokumentem.

Jedynym wyjątkiem są oczywiście młodzi ludzie, którzy uczą się jeździć. Dla nich obowiązkowe jest posiadanie przy sobie różowego biletu (foglio rosa – dokument, poświadczający zdanie we Włoszech teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy i uprawniający młodego kierowcę do przygotowań za kółkiem do egzaminu praktycznego) i dowodu osobistego, a także towarzystwo osoby mającej za sobą co najmniej 5 lat doświadczenia w jeździe samochodem.

      4. Niebieski formularz (Modulo Blu)

Niebieski formularz (lub Constatazione Amichevole di Incidente, CAI, czyli polubowne oświadczenie o wypadku) to wydrukowany wcześniej dokument używany do zgłaszania wypadku między pojazdami silnikowymi.

CAI zapewnia pełny obraz dynamiki wypadku: tylko jeden formularz musi być użyty, jeśli w zderzeniu biorą udział dwa pojazdy, podczas gdy więcej formularzy jest wymaganych dla większej liczby pojazdów.

Import aut z Włoch SPROWADZENIE AUTA Z WŁOCH WŁOSKI DOWÓD REJESTRACYJNY Tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego

Formularz musi zawierać następujące informacje:

 • miejsce i datę zderzenia;
 • dane osobowe kierowców i podmiotów ubezpieczonych;
 • dane dotyczące pojazdów i firm ubezpieczeniowych;
 • okoliczności wypadku (np. „parkowanie”, „wyprzedzanie”…);
 • wskazanie osób poszkodowanych i świadków;
 • wskazanie ewentualnej interwencji organu publicznego (policji, karabinierów…).

Przechowywanie w samochodzie niebieskiego formularza nie jest obowiązkowe, ale jest wysoce zalecane. W razie wypadku wszystko będzie znacznie łatwiejsze bez martwienia się o prośbę o formularz od drugiej strony lub przejeżdżających kierowców.

Zmiana własności samochodu we Włoszech

 1. Dokumenty potrzebne do sprzedaży samochodu: kto musi co przedstawiać?

We Włoszech pierwszą przeszkodą przy próbie sprzedaży samochodu nie jest znalezienie dobrego nabywcy, lecz biurokracja. Zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą przygotować odpowiednią dokumentację. 

 • Dokumenty przeniesienia własności samochodu

W przypadku sprzedaży konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • dowód własności samochodu w formie papierowej lub cyfrowej
 • dowód rejestracyjny lub jego kserokopia
 • umowa kupna-sprzedaży
 • dokument tożsamości kupującego lub ewentualne poświadczone tłumaczenie, jeśli dokument jest w języku obcym
 • kod podatkowy kupującego
 • ważne zezwolenie na pobyt, jeśli kupujący pochodzi spoza UE;
 • przekazanie uprawnień, jeżeli postępowanie jest prowadzone przez pośrednika.

Te dokumenty muszą być przedstawione w ACI STA (Sportello Telematico dell’Automobilista – telematyczne biuro obsługi klienta), wraz z 2 formularzami, do wypełnienia bezpośrednio przy kasie:

 • formularz NP3C, jako wniosek do PRA, który można również przepisać na odwrocie dowodu własności;
 • formularz TT2119 dotyczący wniosku o aktualizację dowodu rejestracyjnego.

Jeżeli sprzedawany samochód został odziedziczony i spadkobierców jest więcej, trzeba przygotować więcej dokumentacji i wykonać więcej kroków.

 • Samochód bez dowodu rejestracyjnego: jak działa przeniesienie własności?

Nie ma możliwości zmiany właściciela samochodu bez dowodu rejestracyjnego.

Dlatego w przypadku jego zgubienia, utraty lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić to na policję. Tam można uzyskać tymczasowy dokument, który jednak nie wystarczy do sprzedaży samochodu.

Po sporządzeniu raportu trzeba złożyć wniosek o tryb pilny i udać się bezpośrednio do urzędu motoryzacji cywilnej, aby otrzymać oryginalny duplikat. Bez wniosku o tryb pilny czas oczekiwania wynosi około 30 dni.

Import aut z Włoch stał się długim, ale prostym procesem, jeśli będziemy postępować zgodnie z instrukcjami czytanymi krok po kroku. 

      2. Umowa kupna-sprzedaży samochodu – jak ją przygotować i jakie dokumenty są potrzebne?

Umowa sprzedaży samochodu zawiera dokładne dane sprzedającego i kupującego oraz ustaloną cenę sprzedaży.

Aby sporządzić umowę, trzeba mieć następujące dokumenty:

 • ważne dokumenty tożsamości zarówno kupującego, jak i sprzedającego
 • oryginał dowodu rejestracyjnego
 • dowód własności w formie papierowej lub cyfrowej
 • znaczek skarbowy 

Umowa może być sporządzona na podstawie deklaracji jednostronnej i podpisu samego sprzedawcy, dwustronnej lub w formie aktu prawnego. Jeśli sprzedawca posiada dowód własności, umowa sprzedaży samochodu zostanie umieszczona bezpośrednio na odwrocie papierowego dokumentu. Jednak przedstawiony podpis musi być uwierzytelniony. W ten sposób zatwierdzona zostaje data sprzedaży.

Aby uwierzytelnić umowę sprzedaży samochodu, można zwrócić się do:

 • publicznego rejestru samochodów;
 • urzędu miejskiego;
 • urzędu motoryzacji cywilnej;
 • notariusza (w tym przypadku trzeba jednak dodatkowo zapłacić).

Trzeba pamiętać, żeby zabrać ze sobą znaczek skarbowy, który kosztuje 16,52 euro i ważny dokument tożsamości.

 • Ile kosztuje uwierzytelnienie umowy sprzedaży samochodu?

Zgodnie z art. 7 ustawy nr. 248/2006 uwierzytelnianie odbywa się bezpłatnie w biurach PRA (Publiczny Rejestr Samochodowy), DTT (urzędy motoryzacji cywilnej) i STA (Sportello Telematico dell’Automobilista), z wyjątkiem opłat administracyjnych w wysokości 0,52 Euro i opłata za znaczek skarbowy.

Wreszcie, jeśli kupujący mieszka we Włoszech, ale nie jest obywatelem Włoch, musi również dołączyć zezwolenie na pobyt do umowy sprzedaży (a jeśli to zezwolenie wygasło, należy dołączyć kopię wniosku o przedłużenie). Tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego oraz aktu własności powinno być uzupełnione o tłumaczenie umowy sprzedaży lub faktury.

     3. Kilka wskazówek dotyczących dokumentów do sprzedaży samochodu

Gromadzenie dokumentów potrzebnych do sprzedaży samochodu i zarządzanie nimi wymaga czasu i uwagi, aby uniknąć błędów, które mogą skończyć się grzywnami i różnymi innymi niedogodnościami.

Wiele problemów może rozwiązać zwrócenie się do agencji samochodowej, ale oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Jeśli decydujemy się sprzedać samochód dealerowi, pracy jest mniej, ale mniej w ten sposób zarobimy. W tym wypadku należy przygotować też inne dokumenty.

traducciones al catalan traductor oficial catalan

Wyrejestrowanie i wywóz pojazdu za granicę

Jeśli chce się na stałe wyekspediować za granicę samochód zarejestrowany we Włoszech, trzeba najpierw go wyrejestrować. Konieczne jest zrobienie tego przed wywozem pojazdu. Od okresu rozliczeniowego następującego po terminie wyrejestrowania, obowiązek zapłaty podatku samochodowego zostaje przerwany.

W niektórych przypadkach proces wyrejestrowania może być utrudniony, dlatego przed rozpoczęciem procedury wskazane jest sprawdzenie, czy pojazd nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń lub obciążeń. Można to zrobić bezpłatnie na przykład na stronie aci.it.

 • Kto może ubiegać się o wywóz?

O wyrejestrowanie z powodu stałego wywozu może poprosić zarejestrowany właściciel samochodu, osoba, która go odziedziczyła albo właściciel, który nie jest jeszcze zarejestrowany w PRA. W tym drugim przypadku, w którym właściciel nie jest zarejestrowany w PRA, do wniosku trzeba również dołączyć oryginał dowodu zakupu (umowę sprzedaży, orzeczenie administracji publicznej, przyjęcie spadku…). Jeśli wniosek nie zostanie podpisany na oczach urzędnika, należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości osoby podpisującej.

 • Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w biurze telematycznym STA.

 • Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o wyrejestrowanie z powodu wywozu, należy przedstawić następującą dokumentację:

 • Wniosek o wydanie DU (określany jako Istanza Unificata, również dostępny na stronie aci.it);
 • W przypadku złożenia wniosku przez osobę niebędącą zarejestrowanym w PRA właścicielem konieczne jest również dołączenie oryginału dowodu zakupu;
 • Dowód własności (CdP) w formie papierowej, dowód rejestracyjny lub Jednolity Dowód Własności i Rejestracji Pojazdu (DU);
 • Tablice (przednią i tylną);
 • Dowód tożsamości.

Koszty wniosku o wywóz

Opłata dla ACI – 13,50 euro

Opłata skarbowa – 32,00 euro za ujednoliconą instancję + 1,78 euro za przelew pocztowy

Opłaty dla motoryzacji cywilnej – 10,20 euro + 1,78 euro za przelew pocztowy (zarówno dla wywozu w ramach UE, jak i poza nią).

Napisała: Gabriela Sagała Źródła: 

Udostępnij wpis

Newsletter

Zapisz się do Newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach i promocjach

Wysyłając swój adres mailowy wrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82

Popularne wpisy