Tłumaczenie dokumentów celnych

tłumaczenie faktury | tłumaczenie faktury do odprawy celnej | tłumaczenie dokumentów celnych | tłumaczenie faktury z chin | tłumaczenie faktury z USA | tłumaczenie faktury z Japonii | tłumaczenie chińskich dokumentów celnych | tłumaczenie faktury z Niemiec | tłumaczenie faktury cena | tłumaczenie dokumentów celnych z Chin | tłumaczenie amerykańskich dokumentów celnych | tłumaczenie dokumentów celnych ze Stanów | tłumaczenie dokumentów celnych z USA

Tłumaczenie dokumentów celnych
Tłumaczenie dokumentów celnych

Ukończyłeś szkołę średnią na Ukrainie i nie chciałbyś nostryfikować świadectwo ukończenia szkoły średniej w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej? 

Jeżeli ukończyłeś szkołę średnią na Ukrainie i chciałbyś studiować w Polsce to konieczna będzie nostryfikacja ukraińskiego świadectwa maturalnego. W tym celu konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego świadectwa ukończenia szkoły średniej na Ukrainie. Procedura uznania świadectw oraz dyplomów uzyskanych za granicą opisana jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ukraińskie świadectwo maturalne musi być zaopatrzpone w Apostille, które można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub Ministerstwie Edukacji na Ukrainie. 

Do ukraińskiego świadectwa maturalnego wystawiany jest jeszcze suplement. Nie zawsze wymagane jest jego tłumaczenie. W tym celu najlepiej skontaktować się bezpośrednie z uczelnią na której będą składane dokumenty. 

tłumaczenie faktury do odprawy celnej
Tłumaczenie faktury do odprawy celnej
Tłumaczenie deklaracji celnej c Chin
tłumaczenie dokumentów celnych z kanady USA
Tłumaczenie dokumentów celnych z kanady
Tłumaczenie dokumentów celnych z chin
Tłumaczenie dokumentów celnych z chin
tłumaczenie faktury do odprawy celnej wzór
tłumaczenie faktury do odprawy celnej


    Załącz plik: