Tłumaczenie przysięgłe Podpis elektroniczny

Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione podpisem elektronicznym | Tłumaczenie uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym | Kwalifikowany podpis elektroniczny tłumaczenie przysięgłe | Kwalifikowany podpis elektroniczny | podpis kwalifikowany | Tłumacz przysięgły

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Tłumaczenie przysięgłe z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pełna informatyzacja urzędów powoduje, że coraz więcej spraw urzędowych można załatwić na odległość. Ostatnie zawirowania związane z wybuchem pandemii koronawirus tylko przyspieszyły ten rozwój. Kwalifikowany podpis elektroniczny pozwala załatwić różne sprawy bez konieczności przychodzenia do urzędu. Czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym można uwierzytelniać tłumaczenia?

 

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to nic innego jak cyfrowa weryfikacja tożsamości oraz nadanych uprawnień. Istnieją różne rodzaje kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy odróżnić podpis nieweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym oraz podpis weryfikowany podpisem kwalifikowanym. Niekwalifikowanym podpisem elektronicznym jest np. powszechny darmowy Profil Zaufany, którym każdy obywatel Rzeczypospolitej Polski może posłużyć się w kontaktach z urzędem.
Kwalifikowany podpis elektroniczny zaś to podpis potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym za pomocą urządzenia zatwierdzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
W związku z tym Dokumenty podpisane podpisem elektronicznym mają taką samą moc prawną jak dokumenty podpisane tradycyjnie własnoręcznym podpisem.

W ściśle określonych sytuacjach związanych z obrotem elektronicznych dokumentów urzędowych konieczne jest złożenie podpisu kwalifikowanego. 

Tłumaczenie uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tak jest w przypadku uwierzytelniania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Z ustawy wprost wynika, ze „Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”


    Załącz plik: