UKRAIŃSKIE ŚWIADECTWO MATURALNE

UKRAIŃSKIE ŚWIADECTWO SZKOLNE

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE ŚWIADECTWA SZKOLNEGO | TŁUMACZENIE UKRAIŃSKIEGO ŚWIADECTWA ZE SZKOŁY ŚREDNIEJ | NOSTRYFIKACJA UKRAIŃSKIEJ MATURY | TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE UKRAIŃSKIEJ MATURY | MATURA UKRAIŃSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY UKRAIŃSKIEGO | TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE ŚWIADECTWA MATURALNEGO  Z UKRAINY

Tłumaczenie przysięgłe ukraińskiej matury - Certificado de finalización de la escuela secundaria

Ukończyłeś szkołę średnią na Ukrainie i nie chciałbyś nostryfikować świadectwo ukończenia szkoły średniej w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej? 

Jeżeli ukończyłeś szkołę średnią na Ukrainie i chciałbyś studiować w Polsce to konieczna będzie nostryfikacja ukraińskiego świadectwa maturalnego. W tym celu konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego świadectwa ukończenia szkoły średniej na Ukrainie. Procedura uznania świadectw oraz dyplomów uzyskanych za granicą opisana jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ukraińskie świadectwo maturalne musi być zaopatrzpone w Apostille, które można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub Ministerstwie Edukacji na Ukrainie. 

Do ukraińskiego świadectwa maturalnego wystawiany jest jeszcze suplement. Nie zawsze wymagane jest jego tłumaczenie. W tym celu najlepiej skontaktować się bezpośrednie z uczelnią na której będą składane dokumenty. 

tłumaczenie apostille świadectwo maturalneukraińskie

Masz pytanie..

Porozmawiaj z naszym konsultantem


    Załącz plik: