tłumaczenie pisemne zwykłe

Tłumaczenia pisemne zwykłe

-

tłumaczenie pisemne uwierzytelnione przysięgłe

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

-

tłumaczenie ustne przysięgłe

Tłumaczenia ustne

-

lokalizacja produktu

Lokalizacja językowa

-

tłumaczenie farmaceutyczne

Tłumaczenia farmaceutyczne

należą do dziedziny wysoce wyspecjalizowanych tekstów, które muszą być wykonane z bardzo dużą dbałością. Tłumacze oprócz biegłej znajomości językowej często posiadają wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne. Przedmiotem takiej usługi może być np. tłumaczenie opisu suplementu dietetycznego lub tłumaczenie ulotki leku.

tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawnicze

są wykonywane ze szczególną dbałością o odcień znaczeniowy. Ze względu na specyfikę słownictwa branży prawniczej niezwykłą wagę ma precyzyjny przekład, oddający w punkt znaczenie poszczególnych słów oraz całego kontekstu. W przypadku tłumaczeń prawniczych nie ma mowy o swobodnej interpretacji tekstu prawnego.

tłumaczenie dokumentów samochodowych

Tłumaczenia dokumentów samochodu

są uwierzytelniane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych języka w którym dokumenty zostały sporządzone. Tłumaczenie dokumentów takich jak dowód rejestracyjny lub karta pojazdu wymagane jest w przypadku sprowadzenia pojazdu zza granicy.

tłumaczenie ekonomiczne

Tłumaczenia ekonomiczne

wyróżniają się specjalistyczną terminologią z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Tłumacz wykonujący tłumaczenia ekonomiczne musi posiadać szerokie spektrum znajomości branży finansowej oraz specjalistycznego słownictwa biznesowego.

tłumaczenie stron internetowych

Tłumaczenia stron www

składa się z przekładu treści strony www oraz jej lokalizacji. Jest to istotny czynnik, mający wpływ na pozycjonowanie strony dla wartościowych słów kluczowych. Lokalizacja strony to również dostosowanie języka do kultury, tradycji, wierzeń czy popularnych wzorców zachowań danego kraju.

tłumaczenie informatyczne

Tłumaczenia informatyczne

dzielą się na różne obszary. Są to np. tłumaczenia oprogramowania, interfejsów lub aplikacji wraz z lokalizacją produktu, tłumaczenia instrukcji programów lub dokumentacji technicznych z obszaru IT czy wreszcie tłumaczenie dokumentacji przetargowych dla systemów komputerowych lub sieci informatycznych

tłumaczenie techniczne

Tłumaczenia techniczne

to szerokie pojęcie pod którym kryją się takie rodzaje tłumaczeń jak tłumaczenie podręczników, instrukcji i specyfikacji technicznych. Ze względu na powtarzalność oraz schematyczność tekstów technicznych duże znaczenie ma zastosowanie narzędzi wspomagających tłumaczenie, takich jak np. programy typu CAT (Computer Aided Translation)

Tłumaczenie gry komputerowej Lokalizacja gier komputerowych Tłumaczenie gier komputerowych Lokalizacja gry komputerowej

Lokalizacja gier i aplikacji

to jeden z najważniejszych czynników mający wpływ na popularność gry czy aplikacji na rynku zagranicznym. Odpowiednia lokalizacja treści polega przede wszystkim na jej dostosowaniu do obyczajów kulturowych, tradycji, popularnych wzorców zachowań, ale również języka stosowanego w grupie docelowej produktu.

tłumaczenie literatury i poezji

Przekłady literatury, poezji

to bardzo duże wyzwanie dla tłumacza. Tylko nieliczna grupa podejmuje się tłumacze z odpowiednią wrażliwością oraz szeroką znajomością dzieł literackich są w stanie dostarczyć dzieła, które będzie wiernie oddawać klimat pierwowzoru. Tłumaczenia szeroko pojętej literatury są bez wątpienia oddzielnymi dziełami.

tłumaczenie marketingowe

Tłumaczenia marketingowe

wymagają bardzo dobrej znajomości kultury kraju, do którego tekst marketingowy będzie adresowany. Teksty marketingowe są również specyficzne ze względu na strukturę oraz częste zastosowanie sloganów czy też idiomów, dla których tłumacz musi znaleźć odpowiedniki. Tłumaczenia marketingowe powinny być wykonywane wyłącznie przez native speakerów danego języka, mieszkających w kraju do którego adresowany jest produkt.

Si necesitas una traducción médica no busques más. En Linguaforum tenemos al mejor intérprete médico oficial. Sin salir de casa pide tu presupuesto gratuito

Tłumaczenia medyczne

muszą być bezwzględnie wykonywane przez tłumaczy posiadających wiedzę specjalistyczną z danego obszaru medycyny. Tłumaczenia z zakresu medycyny są wykonywane przeważnie przez osoby z wykształceniem medycznym, np. lekarzy, fizjoterapeutów czy też farmaceutów, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej zdobyli umiejetności językowe w swojej dziedzinie.

tłumaczenia dla biznesu

Lokalizacja produktu

wykracza poza obszar usługi tłumaczenia. Oprócz adaptacji kulturowej tłumaczenia do potrzeb danego kraju czy regionu może ona również zakładać dostosowanie produktu do potrzeb danego rynku pod kątem różnych obyczajów lub tradycji. Lokalizacje produktu należy poprzedzić kompleksową analizą kultury oraz zachowań konsumenckich obowiązujących na docelowym rynku

traducciones financieras de inglestraducciones financieras de ingles

Tłumaczenia finansowe

charakteryzują się koniecznością posiadania przez tłumacza niezbędnej wiedzy na temat rynków finansowych oraz nomenklatury używanej w branży finansowej. Tłumaczenia z zakresu finansów mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanych tłumaczy, z interdyscyplinarnym wykształceniem, np. z zakresu ekonomii, finansów czy prawa. W dokumentach finansowych oprócz wątków ekonomicznych pojawiają się również elementy związane z branżą, w której dana firma operuje.

tłumaczenie KRS na angielski

Tłumaczenia KRS

jest wymagane, gdy firma wchodzi na rynek zagraniczny, chce wystartować w przetargach, otworzyć konta bankowe czy też nawiązać współpracę handlową z zagranicznym podmiotem gospodarczym. Tłumaczenie KRS jest uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego wpisanego listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

tłumaczenie patentów i certyfikatów

Tłumaczenia patentów

są tłumaczeniami z pogranicza dwóch specjalizacji tłumaczeń. Z jednej strony wymagają od tłumacza gruntownej znajomości przepisów prawnych i patentowych obowiązujących w kraju, w którym patent ma być zgłoszony. Z drugiej zaś strony tłumacz mierzy się w trakcie tłumaczeń z często innowacyjnymi aspektami technicznymi.

Tłumaczenie dyplomu na angielski Warszawa biuro tłumaczeń warszawa tłumaczenie dyplomów i świadectw szkolnych

Tłumaczenia dyplomu

lub świadectwa ukończenia szkoły wymagane jest w przypadku wyjazdu do pracy lub na studia zagranicę. Tłumaczenia takie muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto się też upewnić w instytucji, w której dyplom lub świadectwo będą składane, czy oryginalny dokument nie powinien być zaopatrzy w apostille lub inna forma legalizacji danego dokumentu. Legalizacja to inaczej poświadczenie, że dokument jest autentyczny.

tłumaczenie dokumentów urzędowych

Tłumaczenia dokumentów urzędowych

---

tłumaczenie umów handlowych

Tłumaczenia umów handlowych

---

tłumaczenie dokumentacji technicznej

Tłumaczenia dokumentacji technicznej

---

tłumaczenie budownictwo i nieruchomości

Tłumaczenia budowlane i nieruchomości

dla branży budowlanej

tłumaczenie energetyka

Tłumaczenia energetyka

dla branży energetycznej

tłumaczenie górnictwo

Tłumaczenia górnictwo

dla branży górniczej

tłumaczenie automotive motoryzacja

Tłumaczenia automotive

dla branży motoryzacyjnej

tłumaczenie telekomunikacja dla telekomunikacji

Tłumaczenia telekomunikacja

dla branży telekomunikacyjnej