Ekspres
biuro tłumaczeń

CIEKAWOSTKI O JĘZYKU ANGIELSKIM

angielskie ciekawostki językowe

Ciekawostki dotyczące języka angielskiego

Angielski to jeden z najczęściej używanych języków na świecie. Szacuje się, że liczba osób mówiących po angielsku wynosi około 1,5 miliarda. To sprawia, że jest to jeden z najczęściej używanych języków na świecie. Jaka jest liczba słów w języku angielskim? Komu język angielski zawdzięcza swoje powstanie? Jakie jest najdłuższe słowo w języku angielskim? Przeczytaj tę listę niezwykłych faktów o języku angielskim, aby dowiedzieć się o tych i o innych aspektach języka angielskiego

1. Amerykańska odmiana angielskiego jest tak naprawdę starsza

To nie jest coś, co powinieneś powiedzieć osobie z Wielkiej Brytanii, ponieważ to ich kraj dał życie dzisiejszej Ameryce – chociaż ten fakt nie jest do końca prawdziwy. Kiedy pierwsi osadnicy wypłynęli z Anglii do Ameryki, wraz z sobą zabrali wspólny język tego czasu, który swoją podstawę miał w czymś zwanym rotyzacją (wymawianiu ‘r’ w wyrazach). W tym samym czasie w bogatych, południowych miastach Wielkiej Brytanii, ludzie wyższych klas pragnęli oddzielić się od innych ludzi, więc postanowili wymawiać ‘r’ w inny sposób, na przykład ‘win-tuh’, zamiast ‘win-terr’. Oczywiście, ludzie zaczęli kopiować ten jakże wyszukany sposób mówienia.

Brytyjczycy określają ten rodzaj mowy jako ‘Received Pronunciation’, która rozprzestrzeniła się na całe południe Wielkiej Brytanii. Wyjaśnia to również, dlaczego tak wiele regionów na południu Anglii nadal wyznaje zasadę rotyzacji w swoich akcentach. A więc, jeśli jesteś z Londynu, brzmisz bardziej dystyngowanie. To jak wygrana na loterii!

2. Brytyjska odmiana angielskiego jest podobna do francuskiego

Francuski miał wielki wpływ na język angielski – a na pewno dużo większy, niż większość użytkowników angielskiego by przyznało. Kiedy Wilhelm Zdobywca po raz pierwszy najechał Brytanię w jedenastym wieku, przywiózł ze sobą francuskich Normanów oraz ustanowił francuski językiem wysokim, którego używano w szkołach, sądach, uniwersytetach i wyższych klasach. Francuski nie utrzymał się zbyt długo, ale zamiast tego wyewoluował w średniowieczny język angielski, który był zbitką wszystkich oddziaływań lingwistycznych tych czasów.

Kolejny raz podczas osiemnastego wieku, używanie francuskich słów i sposobu zapisywania stało się w Wielkiej Brytanii bardzo popularne. Oczywiście, Amerykanie żyli już po drugiej stronie Atlantyku i nie byli w tym uwzględnieni. To dlatego brytyjska odmiana języka angielskiego ma więcej lingwistycznych podobieństw do francuskiego, niż do swojej amerykańskiej odmiany.

ciekawostki językowe

3. Amerykańska pisownia została wynaleziona jako forma protestu

Słowniki amerykańskie i brytyjskie znacznie się różnią, ponieważ były tworzone przez dwóch bardzo innych autorów biorących pod uwagę bardzo różne perspektywy językowe: słowniki angielskie przez uczonych z Londynu (ale z jakiegoś powodu nie z Oksfordu), którzy chcieli po prostu zebrać wszystkie znane angielskie słowa.

Amerykański odpowiednik został stworzony przez leksykografa Noah Webstera, który chciał, by pisownia była nie tylko bardziej prosta, niż w angielskiej, ale też znacznie inna – jako sposób na pokazanie niezależności amerykańskiej od dawnego, brytyjskiego panowania. Przykładowo, odrzucono literę ‘u’ ze słów takich jak ‘colour’ czy ‘honour’, które rozwinęły się pod wpływem francuskim w Anglii. To samo stało się z końcówkami -ise, które przeobraziły się w -ize, ponieważ Webster sądził, że amerykańska odmiana angielskiego powinna odzwierciedlać sposób, w jaki się dane słowo wymawia.

niektóre angielskie słowa w obu odmianach języka

4. Jakie jest najdłuższe słowo w języku angielskim?

Jednym z najdłuższych słów w języku angielskim, które można spotkać w słownikach, jest “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”. Jest to techniczny termin medyczny uważany za jedno z najdłuższych angielskich słów, choć jest rzadko używany w praktyce medycznej.

Innym długim słowem jest “antiestablishmentarianism,” które ma znaczenie polityczne i oznacza sprzeciw wobec istniejącego porządku społecznego lub politycznego. To słowo jest znacznie krótsze niż “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis,” ale nadal jest jednym z dłuższych słów w języku angielskim.

Warto zaznaczyć, że bardzo długie słowa są zazwyczaj tworzone celowo lub używane w specjalistycznych kontekstach, a nie w codziennym języku.

5. Płeć w języku angielskim

W języku angielskim istnieją dwie podstawowe kategorie gramatyczne, które określają płeć rzeczowników: rodzaj męski (masculine) i rodzaj żeński (feminine). W angielskim występuje również neutralny zaimek osobowy. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do niektórych języków, takich jak francuski czy hiszpański, rodzaj gramatyczny nie ma tak wielkiego znaczenia w angielskim, i wiele rzeczowników nie ma przypisanego konkretnego rodzaju. Istnieją jednak pewne wyjątki:

 1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego:

  • Przykłady: mother (matka), daughter (córka), sister (siostra), queen (królowa)

 2. Rzeczowniki rodzaju męskiego:

  • Przykłady: father (ojciec), son (syn), brother (brat), king (król)

 3. Rzeczowniki nijakie (neutralne):

  • W języku angielskim większość rzeczowników jest rodzaju nijakiego, co oznacza, że nie mają one przypisanego konkretnego rodzaju płciowego.

  • Przykłady: table (stół), book (książka), car (samochód), house (dom)

 4. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne:

  • W języku angielskim nie ma wyraźnego podziału na rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego. Istnieje natomiast podział na rzeczowniki żywotne (animate) i nieżywotne (inanimate).

  • Rzeczowniki żywotne odnoszą się do istot żyjących i zazwyczaj nie mają przypisanego konkretnego rodzaju płciowego.

  • Przykłady rzeczowników żywotnych: person (osoba), dog (pies), cat (kot)

  • Przykłady rzeczowników nieżywotnych: book (książka), chair (krzesło), tree (drzewo)

 5. Rzeczowniki zbiorowe:

  • Niektóre rzeczowniki odnoszą się do grupy ludzi lub przedmiotów i mogą mieć formy zarówno rodzaju żeńskiego, jak i męskiego, w zależności od kontekstu.

  • Przykład: team (zespół) – może być traktowany jako rodzaj żeński lub męski, w zależności od kontekstu.

 6. Rzeczowniki jednoosobowe:

  • Niektóre rzeczowniki, takie jak “parent” (rodzic) lub “friend” (przyjaciel/przyjaciółka), nie mają wyraźnego rodzaju gramatycznego i odnoszą się do obu płci.

Warto zaznaczyć, że w języku angielskim płeć rzeczowników jest znacznie mniej istotna niż w niektórych innych językach, takich jak francuski czy niemiecki, gdzie gramatyka wymaga przypisywania rodzaju płciowego do większej liczby rzeczowników. W angielskim często używa się zaimków osobowych (“he” dla męskiego i “she” dla żeńskiego) lub innych sposobów, aby określić płeć osoby lub istoty, o której mówimy.

6. Różnorodność fonetyczna języka angielskiego

Język angielski jest znany z szerokiej różnorodności fonetycznej, co oznacza, że istnieje wiele różnych sposobów wymawiania jego dźwięków w zależności od dialektu i regionu geograficznego. Oto kilka głównych aspektów tej różnorodności fonetycznej:

 1. Dźwięki samogłoskowe:

  • W języku angielskim występuje wiele różnych dźwięków samogłoskowych, a ich wymowa może znacząco różnić się w zależności od dialektu. Przykłady to różne wymowy dźwięku “a” w słowach “cat” i “father” w amerykańskim i brytyjskim angielskim.

 2. Dyftongi:

  • Dyftongi to dźwięki, które zmieniają się w trakcie ich wymawiania. Język angielski ma wiele różnych dyftongów, a ich wymowa również może różnić się w zależności od regionu. Na przykład, dyftong “ou” w słowie “house” jest wymawiany inaczej w brytyjskim i amerykańskim angielskim.

 3. Spółgłoski:

  • Również spółgłoski w języku angielskim mają różne wymowy w zależności od dialektu. Przykładem może być różnica w wymowie spółgłoski “r” w brytyjskim i amerykańskim angielskim, gdzie w niektórych dialektach amerykańskich “r” jest wymawiane wyraźniej.

 4. Akcent i intonacja:

  • Akcent i intonacja mogą znacznie różnić się w zależności od regionu. Na przykład, brytyjski akcent Received Pronunciation (RP) różni się od akcentu Cockney z Londynu lub akcentu szkockiego. W Ameryce również istnieje wiele różnych akcentów, takich jak amerykański południowy, nowojorski czy kalifornijski.

 5. Kontrasty akustyczne:

  • W niektórych dialektach angielskiego istnieją subtelne różnice w kontrastach akustycznych, co oznacza, że pewne dźwięki są bardziej lub mniej wyraźne w zależności od dialektu.

Różnorodność fonetyczna języka angielskiego wynika z wielu czynników, w tym historii, migracji ludności, oddziaływania innych języków i lokalnych kulturowych wpływów. Warto zrozumieć, że różnice te są naturalnym efektem ewolucji języka i stanowią fascynujący aspekt lingwistyki.

fakty o języku angielskim

7. Amerykańska wersja lubi omijać słowa

Czasami różnice zawarte w amerykańskim angielskim nie mają żadnego sensu dla mówców brytyjskiej wersji języka angielskiego – przykładem może być usuwanie czasowników ze zdania. Kiedy Amerykanin mówi komuś, że napisze do nich list, mówi ‘I’ll write to them’. Kiedy zapytasz Amerykanina, jeśli chce iść z tobą na zakupy, możliwe, że odpowie ci ‘I could’. W rozumieniu brytyjskim takie odpowiedzi brzmią bardzo dziwnie, ponieważ normalnie odpowiedzi brzmiałyby ‘I’ll write to them’ i ‘I could go’. Opuszczanie czasownika może wynikać z tego, że Amerykanie chcą po prostu mówić szybciej, a może dlatego, że Brytyjczycy chcą mówić dokładnie to, co mają na myśli w pełnej formie.

charakterystyka języka angielskiego

8. Język angielski w internecie

Język angielski w internecie ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi globalny lingua franca, umożliwiający komunikację między ludźmi z różnych zakątków świata. Pewnie nie raz każdy z nas słyszał jak bardzo rozpowszechniony jest język angielski na świecie. Jest to język, który dominuje w dziedzinach takich jak technologia, biznes, nauka i rozrywka. Procentowy udział języka angielskiego na najpopularniejszych stronach internetowych to ponad 60%. Pokazuje to, że znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest wręcz obowiązkiem. Dzięki swojej rozpowszechnionej obecności w sieci, angielski umożliwia dostęp do ogromnej ilości treści, narzędzi i zasobów online. Ponadto, jest to język używany na międzynarodowych konferencjach, przy projektach współpracy oraz relacjach międzynarodowych. Dzięki temu, że internet nie ma granic geograficznych, język angielski łączy ludzi z różnych kultur i narodowości, co przyczynia się do globalnej wymiany informacji i kulturowej różnorodności w sieci.

9. Zarówno amerykańska, jak i brytyjska odmiana zapożyczyły słowa z innych języków

To oczywiste, że brytyjski i amerykański angielski przeszły zupełnie inną przemianę na przestrzeni dziejów, zwłaszcza, gdy bierze się pod uwagę ich oddziaływania kulturowe, które ‘pożyczyły’ im swoje własne słowa. Jest to bardzo częste z wyrazami określającymi żywność: coriander (kolendra) jest słowem wywodzącym się z francuskiego, a cilantro (również kolendra) wywodzi się z hiszpańskiego; aubergine (bakłażan) wywodzi się z języka arabskiego, a eggplant (również bakłażan) został podobno tak nazwany, bo owoce jego odmiany rosnące w Indiach w wyniku ich białej barwy i małego rozmiaru przypominają jajka.

10. Auto-antonimy w angielskim

Jedną z cech charakterystycznych języka angielskiego jest wieloznaczność słów. Auto-antonimy, nazywane także słowami kontranimicznymi lub antonimami samookreślającymi, to słowa, które posiadają dwie przeciwstawne znaczenia lub znaczenia, które wydają się być przeciwstawne sobie, a czasem jedno słowo może nawet wyrażać jedno i przeciwne znaczenie w zależności od kontekstu. Te sprzeczności mogą prowadzić do zamieszania w komunikacji. Poniżej znajdziesz kilka przykładów auto-antonimów w języku angielskim:

 1. Clip:

  • Może oznaczać przycięcie czegoś (np. włosów).

  • Może również oznaczać przyłączenie lub złączenie (np. “clip together” – złączyć razem).

 2. Dust:

  • Może oznaczać usunięcie kurzu (np. “dust the shelves”).

  • Może również oznaczać posypanie pyłem lub pokrycie czymś pyłu (np. “dust the cake with sugar”).

 3. Sanction:

  • Może oznaczać zezwolenie lub sankcję (np. “impose sanctions on a country”).

  • Może również oznaczać karę lub potępienie (np. “sanction a person’s behavior”).

 4. Overlook:

  • Może oznaczać nie zauważenie czegoś lub pominięcie (np. “overlook a mistake”).

  • Może również oznaczać doglądanie lub nadzorowanie (np. “overlook a construction site”).

 5. Custom:

  • Może oznaczać tradycję lub zwyczaj (np. “cultural customs”).

  • Może również oznaczać coś zrobionego na zamówienie lub dostosowanego do potrzeb konkretnej osoby (np. “custom-made suit”).

Te przykłady ilustrują, jak te same słowa mogą mieć przeciwstawne znaczenia w różnych kontekstach, co może stanowić wyzwanie dla osób uczących się języka angielskiego. Rozumienie znaczenia danego słowa w kontekście jest kluczowe dla właściwego zrozumienia komunikatu.

11. Jaka jest liczba słów w języku angielskim?

Język angielski zawiera znacznie ponad milion słów, jeśli uwzględnić wszystkie formy odmiany słów, czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki, przysłówki, zbitki słów i specjalistyczne terminy. Jednak w codziennym użytku większość ludzi używa znacznie mniejszej liczby słów, aby skutecznie się komunikować. Oszacowania sugerują, że osoba dorosła może znać od 20000 do 35000 słów w języku angielskim.

słownik języka angielskiego

12. Jaka jest liczba słów w języku angielskim?

Najpopularniejsze angielskie słowa

 1. The (przedimek)

 2. And (spójnik)

 3. Of (przyimek)

 4. To (przyimek)

 5. A (przedimek)

 6. In (przyimek)

 7. Is (czasownik “być”)

 8. It (zaimek)

 9. You (zaimek)

 10. That (spójnik, zaimek)

Powyższe słowa są często nazywane “stop words” i nie niosą one samodzielnie znaczenia.

13. Jak powstał język angielski?

Historia angielskiego

Język angielski pochodzi z grupy germańskich języków zachodnich. Rozwijał się przez wieki i ewoluował z języka staroangielskiego. Staroangielski, zwany również anglosaksońskim, był używany w okresie od około VII do XI wieku. Później język angielski przeszedł wiele zmian fonetycznych, gramatycznych i słownikowych. Istnieją trzy główne okresy w rozwoju języka angielskiego:

 1. Staroangielski (Old English) – około V do XI wieku.

 2. Średnioangielski (Middle English) – około XII do XV wieku.

 3. Współczesny angielski (Modern English) – od XVI wieku do dzisiaj.

Gramatyka angielska rozwijała się przez wieki począwszy of bycia opartą na deklinacji poprzez późniejszy wpływ staronormandzkiego aż po redukcję przypadków, uproszczenie gramatyki i nowe konstrukcje zdaniowe. Współczesna gramatyka angielska jest rezultatem długotrwałego procesu adaptacji i ewolucji, który sprawił, że jest to jeden z najważniejszych języków na świecie.

Fascynująca historia języka angielskiego

zmiany w języku angielskim na przykładzie niektórych angielskich słów

14. Ciekawostki o języku angielskim w liczbach

 • Około 900 milionów ludzi na świecie używa języka angielskiego

 • Angielski jest językiem narodowym w 5 krajach.

 • Najdłuższe angielskie słowo ma 45 liter.

 • Język angielski obfituje w nowe słowa. Co roku nowych angielskich słów przybywa około 1000.

 • Język angielski stał się językiem urzędowym w ponad 50 krajach

 • W Wielkiej Brytanii istnieje ponad 40 odmian języka angielskiego.

 • Najkrótsze zdanie po angielsku składa się wyłacznie z jednego wyrazu i jest to zdanie rozkazujące, np. Go!

 • Wyodrębniono około 30 dialektów angielskiego w USA.

Podsumowanie - ciekawostki o języku angielskim

Miliony ludzi używają angielskiego. Angielski to język, który nieustannie dostosowuje się do zmieniających się czasów i potrzeb społeczeństwa. W dzisiejszych czasach język angielski jest niezbędny, aby skutecznie komunikować się z innymi ludźmi w internecie. Dzięki globalizacji stał się lingua franca, językiem międzynarodowym, co sprawia, że jego znaczenie w dzisiejszym świecie jest niepodważalne. Co roku przybywa około 1000 nowych słów w angielskim. To tylko niektóre z wielu ciekawostek, jakie kryje w sobie ten język. Język angielski nadal się rozwija a każdy kolejny etap jego ewolucji przynosi nowe wyrazy, zwroty i zasady gramatyczne.

nieznane fakty o języku angielskim

Autorzy: Aleksandra Niedźwiedzka, Marcin Matusik

Edycja i optymalizacja SEO: Marcin Matusik

Udostępnij wpis
Newsletter

Zapisz się do Newslettera i otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach i promocjach

Wysyłając swój adres mailowy wrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82

Popularne wpisy

No posts found!