JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ŚLUBU Z OBCOKRAJOWCEM?

Ślub z obcokrajowcem i co dalej?

Sezon na zawieranie związków małżeńskich zbliża się wielkimi krokami. Niewątpliwie jest to ważna chwila, która  zwykle zapada na długo w sercu i pamięci. Dlatego też niezwykle istotne jest, by formalności i tak zwana urzędnicza robota nie przyćmiły tego ważnego wydarzenia. Pół biedy jeśli wybrankiem serca jest Polak czy Polka, ale co jeśli zdecydowaliśmy się na zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem? Bez tłumaczenia przysięgłego ceremonii ślubu i niektórych dokumentów na pewno się nie obejdzie.

malezenstwo

Ślub z obcokrajowcem w Polsce. Jakie dokumenty są potrzebne?

Należy w pierwszej kolejności ustalić kwestię w jakim języku odbędzie się ślub i czy potrzebna będzie obecność tłumacza przysięgłego w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele. Wciąż rzadko zdarza się, że kapłan czy też urzędnik stanu cywilnego znają języki obce.

Do zawarcia ślubu kościelnego lub konkordatowego w Polsce cudzoziemiec będzie potrzebował:

 • tłumaczenie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego;
 • tłumaczenie zaświadczenia o przyjęciu chrztu i bierzmowania;
 • tłumaczenie dokumentu potwierdzającego odbycie nauk przedmałżeńskich

Wszystkie te dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokumenty te zostały sporządzone.

Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów
wymaganych przy ślubie?

Planujesz ślub z obcokrajowcem i zastanawiasz się ile to wszystko będzie kosztowało? Jednym z nieuniknionych kosztów będzie tłumaczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź ile tłumaczenie poszczególnych dokumentów będzie Ciebie kosztowało. W tym celu kliknij o kolei w poniższe przyciskali i wyszukaj kraj, w którym Twój dokument został wydany.

Jeżeli nie ma na liście Twojego kraju możesz przejść bezpośrednio do formularza kontaktowego i wysłać nam zdjęcie lub skan dokumentu do wyceny.

Akty chrztu
zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączającej małżeństwa

Do zawarcia małżeństwa, cudzoziemiec potrzebuje:

 • ważnego paszportu
 • dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec. Taki dokument wydają odpowiedniki urzędu stanu cywilnego z kraju pochodzenia, a w ich uzyskaniu również może pomóc ambasada danego kraju. Jeżeli zaś kraj, z którego pochodzi nie wydaje takich wniosków, należy wystąpić o niego do sądu rejonowego (sąd wyda go na prośbę cudzoziemca);
 •  tłumaczenie skróconego odpisu aktu urodzenia – oryginał i tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 • w przypadku wdowy i wdowca musi posiadać tłumaczenie odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka, a w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie.
 • oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci (wypełnia się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 •  cudzoziemiec, który nie ma obywatelstwa żadnego państwa (tzw. bezpaństwowiec) i nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży lub paszport wydany przez władze państwa zamieszkania;
 • cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży (tzw. Travel Document), który wystawia Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, a cudzoziemiec posiadający prawo pobytu na terenie Polski potrzebuje karty pobytu

Statystyki mówią, iż coraz więcej małżeństw w Polsce zawieranych jest z osobami innej narodowości. Jest to ok. 10 tysięcy rocznie, a liczba będzie z rosnąć, mając na uwadze fakt, że granice są otwarte, a ludzie dużo i często podróżują i zmieniają miejsca zamieszkania.

 

Dokumenty, jakie są potrzebne Polakowi do zawarcia ślubu z obcokrajowcem

 • oboje – i panna i kawaler muszą posiadać ważny dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy muszą posiadać dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa i odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy muszą posiadać dowód osobisty, skrócone akty urodzenia oraz odpis aktu zgonu małżonka.

Maksymalnie trzydzieści jeden dni przed ślubem para powinna udać się do USC z w/w dokumentami. W urzędzie natomiast sporządza się dokument zaświadczający o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w Urzędzie Stanu Cywilnego jeśli tam ma odbyć się ceremonia lub jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego.
W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, jeśli cudzoziemiec nie włada dobrze językiem polskim.
Warto na koniec nadmienić, że prawie polskim ślub z Polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi ani prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O kolejne dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim.

Biuro tłumaczeń LinguaForum

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą z obcokrajowcem

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć?

Zazwyczaj aby zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą z obcokrajowcem wystarczy tłumaczenie aktu małżeństwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie MSZ o powrotach do Polski

Klikając w przycisk poniżej możesz sprawdzić dokładne ceny tłumaczenia aktów małżeństwa z różnych krajów. Cena zależy od kraju i języka, w jakim dany akt małżeństwa został wydany. Jeżeli nie ma na liście Twojego kraju możesz przejść bezpośrednio do formularza kontaktowego i wysłać nam zdjęcie lub skan dokumentu do wyceny.

Akty chrztu
online-shop
Szybka ścieżka
Sklep z tłumaczeniami
Dokumenty standaryzowane

Chcesz przetłumaczyć dokumenty urzędowe, takie jak np. akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dokumenty samochodowe, prawa jazdy lub inne standaryzowane dokumenty wydane przez organ Państwowy?

Przejdź bezpośrednio do sklepu, wybierz swój dokument i zleć błyskawiczne tłumaczenie.

Popularne wpisy