JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ŚLUBU Z OBCOKRAJOWCEM?

Ślub z obcokrajowcem i co dalej?

Sezon na zawieranie związków małżeńskich zbliża się wielkimi krokami. Niewątpliwie jest to ważna chwila, która  zwykle zapada na długo w sercu i pamięci. Dlatego też niezwykle istotne jest, by formalności i tak zwana urzędnicza robota nie przyćmiły tego ważnego wydarzenia. Pół biedy jeśli wybrankiem serca jest Polak czy Polka, ale co jeśli zdecydowaliśmy się na zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem? Bez tłumaczenia przysięgłego ceremonii ślubu i niektórych dokumentów na pewno się nie obejdzie.

malezenstwo

Ślub z obcokrajowcem w Polsce. Jakie dokumenty są potrzebne?

Należy w pierwszej kolejności ustalić kwestię w jakim języku odbędzie się ślub i czy potrzebna będzie obecność tłumacza przysięgłego w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele. Wciąż rzadko zdarza się, że kapłan czy też urzędnik stanu cywilnego znają języki obce.

Do zawarcia ślubu kościelnego lub konkordatowego w Polsce cudzoziemiec będzie potrzebował:

 • tłumaczenie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego;
 • tłumaczenie zaświadczenia o przyjęciu chrztu i bierzmowania;
 • tłumaczenie dokumentu potwierdzającego odbycie nauk przedmałżeńskich

Wszystkie te dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokumenty te zostały sporządzone.

Do zawarcia małżeństwa, cudzoziemiec potrzebuje:

 • ważnego paszportu
 • dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec. Taki dokument wydają odpowiedniki urzędu stanu cywilnego z kraju pochodzenia, a w ich uzyskaniu również może pomóc ambasada danego kraju. Jeżeli zaś kraj, z którego pochodzi nie wydaje takich wniosków, należy wystąpić o niego do sądu rejonowego (sąd wyda go na prośbę cudzoziemca);
 •  tłumaczenie skróconego odpisu aktu urodzenia – oryginał i tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 • w przypadku wdowy i wdowca musi posiadać tłumaczenie odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka, a w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie.
 • oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci (wypełnia się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 •  cudzoziemiec, który nie ma obywatelstwa żadnego państwa (tzw. bezpaństwowiec) i nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży lub paszport wydany przez władze państwa zamieszkania;
 • cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży (tzw. Travel Document), który wystawia Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, a cudzoziemiec posiadający prawo pobytu na terenie Polski potrzebuje karty pobytu

Statystyki mówią, iż coraz więcej małżeństw w Polsce zawieranych jest z osobami innej narodowości. Jest to ok. 10 tysięcy rocznie, a liczba będzie z rosnąć, mając na uwadze fakt, że granice są otwarte, a ludzie dużo i często podróżują i zmieniają miejsca zamieszkania.

 

Dokumenty, jakie są potrzebne Polakowi do zawarcia ślubu z obcokrajowcem

 • oboje – i panna i kawaler muszą posiadać ważny dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy muszą posiadać dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa i odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy muszą posiadać dowód osobisty, skrócone akty urodzenia oraz odpis aktu zgonu małżonka.

Maksymalnie trzydzieści jeden dni przed ślubem para powinna udać się do USC z w/w dokumentami. W urzędzie natomiast sporządza się dokument zaświadczający o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w Urzędzie Stanu Cywilnego jeśli tam ma odbyć się ceremonia lub jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego.
W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, jeśli cudzoziemiec nie włada dobrze językiem polskim.
Warto na koniec nadmienić, że prawie polskim ślub z Polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi ani prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O kolejne dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim.

Biuro tłumaczeń LinguaForum

Udostępnij wpis

Popularne wpisy