Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

tłumacz przysięgły

Absolwenci studiów językowych bardzo często marzą o pracy tłumacza, jednak zdobycie dyplomu nie zawsze wystarcza, aby osiągnąć ten cel. Zdarza się, że wiedza teoretyczna zdobyta na zajęciach na uniwersytecie nie idzie w parze z praktyką, tak ważną przy wykonywaniu praktycznie każdego zawodu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zostać tłumaczem przysięgłym, kto nim może zostać oraz jak się przygotować doi niełatwego egzaminu tłumacza przysięgłego to koniecznie doczytaj do końca.

Umiejętności praktyczne są bardzo ważne także w pracy tłumacza, w szczególności, jeśli chodzi o tłumaczenia specjalistyczne lub te, które są wykonywane pod presją czasu. Jeszcze więcej wysiłku i starań trzeba włożyć w swoją edukację jeśli chcemy pracować jako tłumacz przysięgły. Do niedawna, aby nim zostać, należało tylko ukończyć odpowiedni kierunek studiów. Obecnie w zawodzie tym może pracować praktycznie każdy jednak oprócz spełnienia warunków przewidzianych w ustawie, trzeba jeszcze obowiązkowo zdać (wcale nie taki łatwy) egzamin na tłumacza przysięgłego. Od zwykłego tłumacza, tłumacz przysięgły ma bardziej wyrafinowane umiejętności tłumaczenia nastawione na specjalizajcę w prawie.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczem przysięgłym jest osoba zaufania publicznego, doskonale znająca (oprócz swojego języka ojczystego) wybrany język obcy, która tłumaczy dokumenty oraz uwierzytelnia ich odpisy. Ponadto, ze względu na swoją znajomość języka obcego, zgodziła się ona pracować w organach administracji państwowej czyli sądach, na policji oraz w prokuraturze. Innymi słowy, tłumacz przysięgły ma za zadanie zajmować się tłumaczeniami przysięgłymi, a więc takimi, które może wykonywać jedynie osoba mająca do tego uprawnienia, czyli mogąca potwierdzać tłumaczone dokumenty pieczęcią. Dodatkowo tłumacz tłumacz przysięgły specjalizuje się w tłumaczeniach specificznych, prawniczych.

Cechy dobrego tłumacza przysięgłego?

Aby zostać dobrym tłumaczem, nie wystarczy tylko znajomość języka obcego. Należy być jeszcze człowiekiem sumiennym, dokładnym i starannym. Ponadto w przypadku tłumacza przysięgłego treść tłumaczonych dokumentów musi pozostać tajemnicą, gdyż informacje w nich zawarte są poufne. Wymagana jest więc także odpowiedzialność i obowiązkowość a także umiejętność pracy pod presją i dobrej organizacji czasu. Dobry tłumacz również ma świetną znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego bądź innego języka obcego. Po za tym że tacy tłumacz zna język obcy musi również być gotowy na wzięcie odpowiedzialności.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jeśli chcesz pełnić czynności tłumacza przysięgłego i chcesz wykonywać tłumaczenia przysięgłe dobrze się zastanów. Aby myśleć o swojej przyszłości w zawodzie tłumacza przysięgłego w Polsce, należy najpierw upewnić się, że spełniamy określone wymagania wstępne. Według ustawy z dnia 25 listopada 2004r. aby zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • ma obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw członkowskich UE lub krajów EFTA,

  • zna język polski w stopniu zaawansowanym,

  • pełna zdolność do czynności prawnych,

  • brak karalności za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

  • ukończone studia wyższe,

  • uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego oraz części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Egzamin tłumacza przysięgłego

Do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego niezbędny jest zdany egazmin. Aby zdać egzamin na tłumacza trzeba się jednak dobrze przygotować. Na egzamin na tłumacza przysięgłego należy zapisać w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdaje się go przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, gdyż jest to egzamin państwowy. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Ta pierwsza to przekład pisemny z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie. Część druga polega na tłumaczeniu ustnym z języka polskiego na język obcy oraz, podobnie jak w części pierwszej, na tłumaczeniu ustnym z języka obcego na język polski. Czas na wykonanie przekładów wynosi cztery godziny. W trakcie egzaminu można korzystać z przyniesionych ze sobą słowników oraz glosariuszy. Warto zaznaczyć, że teksty które tłumaczą na egzaminie kandydaci to zazwyczaj teksty specjalistyczne, o charakterze prawniczym i ekonomicznym, które cechują się trudniejszym słownictwem oraz składnią. Ponadto do drugiej części egzaminu mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pierwszej. Należy też wiedzieć, że egzamin na tłumacza przysięgłego nie jest darmowy – jego koszt wynosi 800 zł. Po zdaniu egzaminu tłumacz przysięgły składa uroczyste ślubowanie, po czym kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Otrzymuje on również pieczęć, którą będzie mógł poświadczać i oznaczać każdy tłumaczony dokument oraz uwierzytelniać dokumenty tłumaczone przez inne osoby. Po otrzymaniu pieczęci tłumacz przysięgły otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Tłumacza przysięgłego obowiązuje również tajemnica zawodowa, czyli nie może wyjawić niczego z dokumentów lub spraw ustnych które tłumaczy. Trzeba też pamiętać że odpowiedzialność tłumacza przysięgłego jest wielka dlatego musi być niezwykle uważny. 

Jak dobrze przygotować się do egzaminu tłumacza przysięgłego?

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego wynosi zaledwie 20%, warto więc się do niego dobrze przygotować. Oprócz doskonałej znajomości języka obcego niezbędna jest też wiedza dotycząca języka ojczystego. Należy zatem pamiętać, aby wciąż wzbogacać swoje słownictwo, ulepszać swój styl oraz dbać o ortografię i interpunkcję. Pomóc w tym może np. czytanie książek. Ponadto wiedząc, że w pracy tłumacza przysięgłego jest tłumaczenie dokumentów sądowych, np. rozpraw, przesłuchań oraz innych aktów normatywnych, przed przystąpieniem do egzaminu warto przestudiować ustawy, teksty prawnicze oraz inne oficjalne pisma zarówno w języku obcym jak i w polskim. Znajomość tego rodzaju tekstów jest bardzo przydatna, gdyż pozwala nam tłumaczyć szybciej i sprawniej. Niezbędna jest też znajomość podstaw prawnych obowiązujących zarówno w Polsce jak i w kraju, którego język znamy. Warto też wiedzieć, że wiele szkół językowych oraz innych organizacji oferuje specjalne kursy przygotowujące do egzaminu. Co ważne, w przypadku niepowodzenia, można złożyć wniosek o kolejny egzamin, jednak jego przeprowadzenie będzie możliwe dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od poprzedniego egzaminu. Jeśli chcesz zostać tłumaczem naprawdę dobrze się do tego przygotuj ponieważ porażka będzie oznaczać długie czekanie przed ponowną prubą.

Od zawsze wpajano nam, że warto. znać języki obce, ponieważ otwiera to nam wiele możliwości oraz daje szansę na lepiej płatną pracę. Czy jednak warto zostać tłumaczem przysięgłym? Wątpliwości wzbudza na pewno fakt, że droga do zdobycia uprawnień do wykonywania tego zawodu z pewnością nie jest łatwa. Jednak mimo początkowych trudności profesja ta zapewni nam nieustanny kontakt z językiem obcym oraz możliwość obcowania z różnego rodzaju tekstami. Zachęcają też zarobki, które wahają się od około 4000 zł do nawet 7000 zł miesięcznie. Zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego jest okazją do poszerzenia swoich kompetencji oraz do pozyskiwania większej ilości zleceń. Co więcej, posiadanie tego tytułu budzi o wiele większe zaufanie – tłumacze przysięgli wykonują zawód ważny, z usług tłumacza przysięgłego często pomagają w tłumaczeniu na komisariatach lub sądzie, wykonując tłumaczenia uwierzytelnione, dlatego nasi klienci będą mieć pewność, że mają do czynienia z profesjonalistą.

Napisała: Marlena Fornal

Żródło:

Szybka ścieżka
Sklep z tłumaczeniami
Dokumenty standaryzowane

Chcesz przetłumaczyć dokumenty urzędowe, takie jak np. akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dokumenty samochodowe, prawa jazdy lub inne standaryzowane dokumenty wydane przez organ Państwowy?

Przejdź bezpośrednio do sklepu, wybierz swój dokument i zleć błyskawiczne tłumaczenie.

Popularne wpisy