MAŁŻEŃSTWO MIESZANE W KRAJACH ARABSKICH

legalizacja dokumentów apostille

Małżeństwa mieszane stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ religia, kultura czy narodowość nie są już barierą. W tym artykule skupimy się na procedurach, dokumentacji i warunkach, jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby poślubić osobę arabskiego pochodzenia. Formalności są liczne i różnią się w zależności od przepisów danego kraju. Dokumenty wymagane przez władze arabskie są bardzo podobne. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje jakie dokładnie wymagane są dokumenty do zawarcia małżeństwa w poszczególnych krajach arabskich. Miej proszę na uwadze, że przepisy w każdej chwili mogą się zmienić. Najlepiej upewnić się w jeszcze jednym źródle (np. ambasadzie lub MSZ danego kraju) jakie aktualnie obowiązują procedury przy ślubie.

Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów
wymaganych przy ślubie?

Planujesz ślub z obcokrajowcem i zastanawiasz się ile to wszystko będzie kosztowało? Jednym z nieuniknionych kosztów będzie tłumaczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź ile tłumaczenie poszczególnych dokumentów będzie Ciebie kosztowało. W tym celu kliknij po kolei w poniższe przyciski i wyszukaj kraj, w którym Twój dokument został wydany.

Jeżeli nie ma na liście Twojego kraju możesz przejść bezpośrednio do formularza kontaktowego i wysłać nam zdjęcie lub skan dokumentu do wyceny.

Akty chrztu
zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączającej małżeństwa

Maroko

Niezbędne dokumenty, które musi przedstawić małżonek będący cudzoziemcem w celu zawarcia małżeństwa z Marokańczykiem, to:

 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa wydane przez sędziego rodzinnego właściwego do spraw małżeństw.
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez rejestr stanu cywilnego. Jeśli mieszkasz w Maroku, będziesz musiał złożyć wniosek w ambasadzie lub konsulacie swojego kraju w Rabacie.
 • Kserokopia świadectwa przejścia na islam, na wypadek gdyby małżonek będący cudzoziemcem nie był muzułmaninem. Dotyczy tylko małżeństwa między Marokanką a mężczyzną niewyznającym islamu.
 • Dokładna kopia aktu urodzenia
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Kserokopia dowodu osobistego, paszportu ze stroną z datą wjazdu do Maroka.
 • Zaświadczenie z rejestru karnego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Rabacie.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Z drugiej strony małżonek z Maroko musi przedstawić akt urodzenia, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie o stanie kawalera/panny. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język arabski i opatrzone apostille, aby mogły zostać zatwierdzone przez władze Maroka.

Małżeństwo według Koranu jest jedyną opcją dla obcokrajowca na poślubienie Marokańczyka, ponieważ małżeństwo cywilne nie istnieje w Maroku. Ślubu udzielają Adule, podobnie jak notariusze lub duchowni muzułmańscy. Aby móc zawrzeć związek małżeński, partner zagraniczny musi wcześniej złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego. Ten dokument jest wymagany i musi być przedstawiony Adulom wraz z innymi dokumentami. Wydaje go rejestr stanu cywilnego jego/jej miejsca zamieszkania lub konsularny rejestr stanu cywilnego odpowiadający miejscu zamieszkania małżonka marokańskiego. Gdyby małżeństwo zostało zawarte bez tego dokumentu, nie byłoby możliwe zarejestrowanie małżeństwa w kraju, z którego pochodzi partner z zagranicy.

Po zawarciu małżeństwa według Koranu, w celu jego uznania w kraju małżonka-cudzoziemca, osoba ta musi wystąpić o jego transkrypcję. Proces ten odbywa się w rejestrze stanu cywilnego odpowiadającym jego/jej miejscu zamieszkania. Dokumenty wymagane do rejestracji małżeństwa to:

 • Wypełniony i podpisany przez oboje małżonków formularz oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
 • Świadectwo małżeństwa
 • Kopia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
 • Aktualne akty urodzenia obu małżonków.
 • Kserokopia krajowego dowodu tożsamości obu stron umowy (C.I.N. dla obywateli Maroka).
 • Świadectwo pobytu obojga małżonków.

 

TRANSLATION AGENCY

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Aby rozpocząć procedurę małżeństwa mieszanego w ZEA, obie strony muszą zamieszkiwać w tym kraju, niezależnie od ich narodowości. Dokumentacja wymagana od osób, które chcą poślubić obywatela Emiratów, to:

 • Oryginał aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym (musi być potwierdzone przez MSZ Twojego kraju i ZEA).
 • Oryginał paszportu.
 • Wiza pobytowa.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Dokumentacja może się różnić, dlatego najlepiej skonsultować się z ambasadą. W niektórych emiratach Zjednoczonych Emiratów Arabskich małżonkowie muszą zarejestrować się w ambasadzie lub konsulacie co najmniej 2 miesiące przed planowaną datą ślubu. Po wydaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu będą mogli zawrzeć związek małżeński w ciągu 10 kolejnych dni. Od tego momentu mogą zarejestrować akt małżeństwa.

Rejestracja małżeństwa zawartego w ZEA wymaga przedstawienia następujących dokumentów w odpowiedniej ambasadzie w Abu Zabi:

 • Formularz wniosku o rejestrację małżeństwa w konsularnym rejestrze stanu cywilnego.
 • Akt urodzenia obu małżonków.
 • Akt małżeństwa z Emiratów wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu zarówno pana, jak i pani młodej.
 • Zaświadczenie o pobycie w ZEA.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym każdego z małżonków.

Po dopełnieniu wszystkich formalności, bez przeszkód prawnych, małżeństwo zostanie zarejestrowane w Konsularnym Rejestrze Cywilnym Abu Zabi.

TRANSLATION AGENCY

Arabia Saudyjska

Osoby zainteresowane zawarciem małżeństwa muszą najpierw założyć akta małżeńskie w rejestrze stanu cywilnego odpowiadające miejscu zamieszkania któregokolwiek z małżonków. Aby rozpatrzyć  akta, należy złożyć kilka dokumentów w odpowiedniej ambasadzie w Rijadzie.

W celu zarejestrowania małżeństwa między obywatelem Arabii Saudyjskiej a cudzoziemcem przebywającym w Arabii Saudyjskiej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz ślubu wypełniony i podpisany przez obie strony.
 • Lokalna umowa małżeńska, należycie zalegalizowana przez saudyjskie MSZ i przetłumaczona. Musi ona zawierać stan cywilny stron przed zawarciem małżeństwa.
 • Akt urodzenia małżonka będącego cudzoziemcem, jeśli nie jest zarejestrowany w konsularnym rejestrze cywilnym Rijadu.
 • Oświadczenie stwierdzające stan cywilny obu małżonków.
 • Oryginał i kserokopia dowodu osobistego lub paszportu zarówno pana, jak i pani młodej.

translation agency

Wymagania dotyczące małżeństw mieszanych w krajach arabskich

W większości krajów arabskich zawarcie małżeństwa powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa islamskiego lub szariatu. Warunki ustanowione przez te prawo są następujące:

 1. Musi być obopólna zgoda
 2. Minimalny wiek do zawarcia małżeństwa to 18 lat dla obu stron. W innym przypadku wymagana jest zgoda sędziego.
 3. Posag lub mahr jest warunkiem zasadniczym zawarcia małżeństwa, lecz nadmierne żądanie dużego mahru jest zabronione.
 4. Wiek narzeczonego nie powinien przekraczać dwukrotności wieku narzeczonej. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda sędziego.
 5. Obecność pary
 6. Obecność ojca panny młodej lub jego przedstawiciela oraz dwóch muzułmańskich świadków na ceremonii ślubnej.

Należy zauważyć, że zgodnie z prawem małżeństwo między muzułmanką a mężczyzną niewyznającym islamu jest zabronione bez uprzedniego przedstawienia dowodu jego nawrócenia. Nie dotyczy to jednak Tunezji, gdzie te prawo zostało zniesione.

Na koniec, w przypadku ślubu niemuzułmańskiego, może on odbyć się w świątyni lub kościele. Powinieneś jednak przedstawić zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Oczywiście legalizacja tych dokumentów jest niezbędna, aby uniknąć niespodzianek przy załatwianiu jakichkolwiek procedur poza krajami arabskimi. Konieczność tłumaczenia wszystkich zaświadczeń i dokumentów w sposób przysięgły.

Jeszcze jedna podpowiedź na koniec. W przypadku rejestracji w Europie małżeństwa zawartego w kraju arabskim z obcokrajowcem, zalecamy skrupulatne sprawdzenie procesu legalizacji dokumentów w danym kraju. Może się on znacząco różnić od siebie w zależności czy dany kraj jest np. stroną Konwencji Haskiej z 1961 roku. Warto też przeczytać artykuł o Konwencji Haskiej i Apostille.

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą z obcokrajowcem

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć?

Zazwyczaj aby zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą z obcokrajowcem wystarczy tłumaczenie aktu małżeństwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie MSZ o powrotach do Polski

Klikając w przycisk poniżej możesz sprawdzić dokładne ceny tłumaczenia aktów małżeństwa z różnych krajów. Cena zależy od kraju i języka, w jakim dany akt małżeństwa został wydany. Jeżeli nie ma na liście Twojego kraju możesz przejść bezpośrednio do formularza kontaktowego i wysłać nam zdjęcie lub skan dokumentu do wyceny.

Akty chrztu

 

Źródła:


Napisane przez: Meryem Fejrioui
Przetłumaczone przez: Patryk Kozicki

Szybka ścieżka
Sklep z tłumaczeniami
Dokumenty standaryzowane

Chcesz przetłumaczyć dokumenty urzędowe, takie jak np. akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dokumenty samochodowe, prawa jazdy lub inne standaryzowane dokumenty wydane przez organ Państwowy?

Przejdź bezpośrednio do sklepu, wybierz swój dokument i zleć błyskawiczne tłumaczenie.

Popularne wpisy