Studia w Chinach

Studia w Chinach uniwersytety w Chinach studia Chiny

Choć obecna sytuacja nie napawa optymizmem, mam nadzieję, że informacje zawarte w artykule będą dla Was przydatne w przyszłości. Temat, który pragnę poruszyć to studia za granicą, a konkretniej – studia w Chinach. Jednak nie mam tu na myśli studiów w ramach wymiany studenckiej. Dzisiaj opowiem o tym jakie kroki od A do Z należy podjąć, by jako obcokrajowiec móc aplikować na uniwersytety w Chinach.

Studia w Chinach - egzaminy wstępne

Po pierwsze, należy przystąpić do ogólnego egzaminu wstępnego na danej uczelni. Jednak zanim to nastąpi, najpierw trzeba zaznajomić się z chińskim systemem nauczania. Student uczęszcza w tym celu na zajęcia, których poziom edukacyjny szacowany jest na poziom szkoły średniej (liceum). Tymczasem obcokrajowiec przyswaja wiedzę, potrzebną do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wskutek takich zajęć  różnicy pomiędzy nim a rodzimymi studentami. 

Dla grupy obcokrajowców, którzy chcą dostać się na studia w Chinach, uczelnie takie jak Uniwersytet Pekiński, Uniwersytet Renmin, Uniwersytet Fudan oraz inne prestiżowe jednostki, zobowiązane są do przeprowadzenia egzaminów wstępnych i ustalenia podstawowego progu. Istotną kwestią jest również fakt, że egzaminy dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Pekińskim są bardzo trudne, w szczególności z matematyki i języka angielskiego.  Co więcej, według danych przekazanych przez  Beijing Bofei Overseas Chinese School of Hong Kong, Macao and Taiwan, poziom trudności jest wyższy niż ten podczas egzaminów wstępnych do krajowej uczelni. Trudność wynika bardziej z ilości pytań niż samego języka, gdyż ten jest stosunkowo podstawowy.

 

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć, żeby studiować za granicą?

Do podjęcia studiów za granicą potrzebne będzie przetłumaczenia szeregu dokumentów. Podstawowymi dokumentami wymaganymi przez zagraniczną uczelnie będzie tłumaczenie Twojej matury oraz aktu urodzenia. W niektórych przypadkach mogą być tez wymagane tłumaczenia takich dokumentów jak zaświadczenie o dochodach. Sprawdź też koniecznie czy nie będzie wymagana legalizacja dokumentów oraz przeczytaj artykuł “Jak uzyskać legalizację dokumentów w Polsce”

Sprawdź ile tłumaczenie poszczególnych dokumentów będzie Ciebie kosztowało. W tym celu kliknij o kolei w poniższe przyciskali i wyszukaj kraj, w którym chcesz podjąć studia.

Jeżeli nie ma na liście Twojego kraju możesz przejść bezpośrednio do formularza kontaktowego i wysłać nam zdjęcie lub skan dokumentu do wyceny.

Świadectwa maturalne
zaświadczenie o stanie cywilnym
Legalizacja dokumentów

Droga na skróty? Obejście egzaminów wstępnych

Istnieje również opcja, bez konieczności brania udziału w egzaminach wstępnych. Uniwersytety w Chinach akceptują studentów uczących się w międzynarodowym systemie nauczania lub posiadających wyniki międzynarodowo uznawanych egzaminów, m.in. IB, SAT, AP, a także inne wyniki z programów nauczania, spełniających określone standardy. Wtedy osoby te są zwolnione z przystąpienia do egzaminów pisemnych.  Od 2017 roku Uniwersytet Tsinghua zastosował metodę zwolnienia  z oceny dla wszystkich studentów zagranicznych. W przypadku innych uczelni należy zauważyć, że zwolnienie nie jest pozbawione progu. Co więcej, próg jest wyższy i istnieje wiele niepewnych czynników, mogących zaważyć o przyjęciu kandydata na dany uniwersytet.

Studia w Chinach uniwersytety w Chinach studia Chiny
Studia Chiny

Uniwersytety w Chinach - oferta edukacyjna i wymogi dla kandydata

Jeśli chcą studiować na Uniwersytecie w Pekinie, obcokrajowcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Istnieje także możliwość studiowania w programie niestacjonarnym, jak również aplikowania na zaawansowanego kursy zawodowe. Zagraniczni studenci mogą się ubiegać o czesne, specjalne badania i programy przygotowawcze oraz krótkoterminowe programy szkoleniowe. By przystąpić do aplikacji na studia kandydaci muszą spełnić pewne warunki. Nie mogą oni być obywatelami Chin, muszą mieć ukończone 18 lat i ważny paszport. Poza tym, aplikujący powinni być w dobrej kondycji zdrowotnej i zachowywać maniery. Przede wszystkim, muszą przestrzegać chińskiego prawa, a także zasad i przepisów uczelni, jak również szanować kulturę i zwyczaje narodu chińskiego

Dodatkowo, wymogiem koniecznym jest zdanie egzaminu HSK 5. Potwierdza on znajomość języka chińskiego na poziomie pozwalającym rozpoczęcie studiów na chińskim uniwersytecie. Po zdaniu egzaminu, obcokrajowiec otrzymuje certyfikat, będący dowodem na bardzo dobrą znajomość języka chińskiego.

Co więcej, zależnie od tego, na jakie studia aplikujemy, uniwersytety w Chinach będą od nas wymagać innej dokumentacji:

  1. Jeśli aplikujesz na studia licencjackie, musisz dostarczyć uczelni dyplom ukończenia szkoły średniej (liceum) wraz z jego oficjalnym tłumaczeniem na języki angielski i chiński.
  2. Jeżeli już jesteś absolwentem, musisz dostarczyć uczelni dokument z informacją jaki tytuł naukowy uzyskałeś, np. licencjat lub też zaświadczenie o posiadaniu dwuletniego doświadczenia zawodowego. Oczywiście dokumenty te również muszą być przetłumaczone na język angielski oraz chiński.

Po zebraniu potrzebnej dokumentacji  należy zaaplikować bezpośrednio na uczelnię, na której chcemy studiować. Za rozpatrzenie naszego wniosku jest odpowiedzialny dział międzynarodowy danego uniwersytetu. 

Studia w Chinach - egzamin wstępny lub test językowy

Tak jak już wspomniałam, zagraniczny kandydat musi zdać egzaminy wstępne. Ogólny egzamin wstępny jest dedykowany głównie studentom z zagranicy, chcącym studiować w Chinach. Aplikanci muszą przyswoić wiedzę na poziomie chińskiego liceum. Dopiero wtedy może on przystąpić do egzaminu. Tego typu selekcja przeprowadzana jest m.in. na Uniwersytecie Pekińskim, Uniwersytecie Renmin, Uniwersytecie Fudan oraz innych prestiżowych, krajowych uczelniach.

Jak przystąpić do takiego egzaminu? Są dwie opcje. Pierwsza polega na przystąpieniu do chińskiego egzaminu wstępnego do college’u, który obowiązuje chińskich obywateli. Następnie poprzez formalny proces rekrutacyjny można stać się studentem chińskiej uczelni. Drugą opcją jest wykorzystanie faktu, że jest się obcokrajowcem. Wtedy należy zdać test językowy, a następnie przejść pomyślnie przez rekrutację.  W tym wypadku test językowy jest bardzo ważny, im wyższy wynik uzyskasz tym większa jest szansa na dostanie się na wymarzoną uczelnię. 

Uniwersytety w Chinach - jak przebiega rekrutacja?

Niezależnie od ogólnych zasad, każda uczelnia rządzi się swoimi wewnętrznymi prawami, więc proces rekrutacyjny może przebiegać różnie, w zależności od placówki. Przykładowo, jak wygląda rekrutacja na Uniwersytet Fudan? Należy przedstawić zaświadczenie o pobycie za granicą minimum 5 lat, kopię paszportu, kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej, transkrypcję oraz certyfikat HSK (minimum HSK4). Po zebraniu dokumentów należy bezpośrednio złożyć wniosek do uczelni.  

Studia w Chinach uniwersytety w Chinach studia Chiny
Studia Chiny

Studia w Chinach: podsumowanie

Opisane przeze mnie procesy rekrutacyjne mogą się nieco różnić od siebie w zależności od uczelni, jednak niewątpliwie warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka chińskiego. 

Do wspomnianego przeze mnie certyfikatu HSK można podejść zarówno w Polsce jak i w Chinach. Oczywiście w artykule nie byłam w stanie wymienić wszystkich, najdrobniejszych szczegółów odnośnie aplikacji na chiński uniwersytet, gdyż te zależą w głównej mierze od uczelni i zasad na niej panujących. Jeżeli ktoś jest zainteresowany studiami w Chinach, polecam sprawdzić informacje na oficjalnej stronie danego uniwersytetu. Poniżej podaję linki do stron internetowych Uniwersytetu w Pekinie oraz Uniwersytetu Fudan.

http://newsen.pku.edu.cn/Admission/InternationalStudents/GeneralInformation/

https://iso.fudan.edu.cn/

Napisała: Anna Markowska

Podobne wpisy

Szybka ścieżka
Sklep z tłumaczeniami
Dokumenty standaryzowane

Chcesz przetłumaczyć dokumenty urzędowe, takie jak np. akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dokumenty samochodowe, prawa jazdy lub inne standaryzowane dokumenty wydane przez organ Państwowy?

Przejdź bezpośrednio do sklepu, wybierz swój dokument i zleć błyskawiczne tłumaczenie.

Popularne wpisy