//wp-content/themes/linguaforum/page.php
  +48 600 00 44 66
 

Tłumaczenie medyczne

KOMPETENTNE I FACHOWE TŁUMACZENIA MEDYCZNE

Tłumaczenie artykułu do publikacji w czasopiśmie medycznym |Tłumaczenie patentu i dokumentów zatwierdzających leki i wyroby medyczne do stosowania | Tłumaczenie instrukcji obsługi wyrobów medycznych | Tłumaczenie instrukcji obsługi aparatów i katalogów sprzętu medycznego | Tłumaczenie ulotki z preparatami weterynaryjnymi, preparatami, substancjami i środkami chemicznymi | Tłumaczenie charakterystyki substancji niebezpiecznych | Tłumaczenie materiału szkoleniowego dla pracowników firm farmaceutycznych i lekarzy | Tłumaczenie materiałów marketingowych i informacji na opakowaniach leków | Tłumaczenie wyników badań klinicznych | tłumaczenie protokołów klinicznych | tłumaczenie ulotek i etykiet produktów medycznych i farmaceutycznych | tłumaczenie opisu procesów produkcyjnych | tłumaczenie instrukcji produktów medycznych | tłumaczenie protokołów medycznych | tłumaczenie badań farmakologicznych | Tłumaczenie artykułów z czasopism naukowych i dokumenty prawne | Tłumaczenie z zakresu alergologii | Tłumaczenie z zakresu anestezjologii | Tłumaczenie z zakresu biostatystyki | Tłumaczenie z zakresu chirurgii | Tłumaczenie z zakresu diabetologii | Tłumaczenie z zakresu elektrodiagnostyki | Tłumaczenie z zakresu endokrynologii | Tłumaczenie z zakresu endoskopii | Tłumaczenie z zakresu gastroenterologii | Tłumaczenie z zakresu ginekologii | Tłumaczenie z zakresu hepatologii | Tłumaczenie z zakresu kardiologii | Tłumaczenie z zakresu laryngologii | Tłumaczenie z zakresu onkologii | Tłumaczenie z zakresu pediatrii | Tłumaczenie z zakresu protetyki | Tłumaczenie z zakresu psychiatrii | Tłumaczenie z zakresu pulmonologii | Tłumaczenie z zakresu stomatologii | Tłumaczenie z zakresu toksykologii | Tłumaczenie z zakresu ultrasonografia | Tłumaczenie z zakresu wirusologii | Tłumaczenie z zakresu chorób zakaźnych | Tłumaczenie z zakresu chorób tropikalnych

tłumaczenie medyczne

W tłumaczeniach medycznych nie ma miejsca na przypuszczenia

Tłumaczenia medyczne są wykonywane przez wysoce wykwalifikowanych tłumaczy medycznych, posiadających niezbędną wiedzę specjalistyczną z określonego obszaru medycyny lub osoby z wykształceniem medycznym; na przykład lekarzy, fizjoterapeutów czy też farmaceutów, którzy w przebiegu swojej kariery nabyli niezbędne umiejętności językowe. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej skomplikowanych i złożonych obszarów tłumaczeniowych. Wyróżnić tu należy w szczególności wąski zakres specjalizacji medycznych oraz ryzyko dla zdrowia i życia, jakie może generować każdy, nawet najmniejszy błąd w tłumaczeniu.
W przypadku tłumaczy medycznych, biegła znajomość wybranej pary językowej nie wystarczy. Tłumacze specjalizujący się w tłumaczeniach medycznych muszą się ciągle szkolić, żeby nadążać za ciągłymi nowościami w medycynie. Jest to praca, w której tłumacz medyczny nigdy nie przestanie się uczyć, ponieważ medycyna jest innowacyjną branżą, która generuje nowe produkty, procedury i terminy niemalże każdego dnia. Tłumacze medyczni zajmują się danymi medycznymi oraz wrażliwymi informacjami, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzkie.

Tłumaczenie badań klinicznych medycznych

Tłumacz medyczny pisemny a tłumacz medyczny ustny

Odróżnić należy tłumaczy pisemnych medycznych i tłumaczy ustnych medycznych. Wbrew pozorom są tu wymagane inne umiejętności oraz zaangażowania różnych narzędzi pracy. Pisemni tłumacze medyczni pracują z m.in. z pisemnymi materiałami ze szpitali lub laboratoriów diagnostycznych, czasopismami medycznymi, badaniami, epikryzami, protokołami badań i innymi pisemnymi treściami medycznymi niezbędnymi w branży medycznej, farmaceutycznej czy szeroko pojętej zdrowotnej.

Tłumacz medyczny pisemny może czytać tekst tyle razy, ile wymaga tego przekład, korzystać ze słowników, prowadzić dodatkowe badania w celu znalezienia właściwej terminologii i edytować przetłumaczone treści. Tłumacz medyczny ustny natomiast tłumaczy na żywo, na miejscu i może polegać jedynie na swojej pamięci i nabytych już umiejętnościach w zakresie nomenklatury i wiedzy medycznej. Takie tłumaczenie może np. posłużyć ułatwianiu komunikacji między pacjentem a placówką służby zdrowia. W branży, w której nawet najmniejszy błąd może zagrozić życiu człowieka, ustny tłumacz medyczny musi szybko znaleźć precyzyjny i poprawne słowa, bez słowników, glosariuszy czy innych pomocniczych materiałów. Często zdarza się, że tłumacze są zmuszeni do przełączania się między zadaniami w ciągu kilku sekund. Słuchają w jednym języku, zapamiętują, tłumaczą i mówią w innym języku. Praca ta wymaga głębokiego zrozumienia kulturowego wymiaru obu języków. Potrzebna jest również empatia, doskonałe umiejętności komunikacyjne i wyjątkowa dbałość o szczegóły.

Czym jest tłumaczenie medyczne?

Tłumaczenie medyczne wymaga stuprocentowej dokładności. Precyzja jest niezbędna przy tłumaczeniu wszelkich treści medycznych, czy to dokumentacji medycznej pacjenta, ulotki z informacjami o produktach medycznych, czy też opisów produktów z branży farmaceutycznej.
Najczęściej tłumaczonymi dokumentami medycznymi są badania kliniczne, protokoły kliniczne, ulotki i etykiety produktów medycznych i farmaceutycznych, opisy procesów produkcyjnych, instrukcje produkcji produktów medycznych, protokoły medyczne, badania farmakologiczne, artykuły z czasopism naukowych i dokumenty prawne.
Tłumacz medyczny często oprócz dogłębnej wiedzy medycznej będzie musiał posiadać również wiedzę techniczną z zakresu np. sprzętów medycznych. Realizujemy tłumaczenia np. dla producentów sprzętu medycznego, firm farmaceutycznych, punktów opieki zdrowotnej i organizacji zajmujących się badaniami klinicznymi. Wszyscy nasi klienci mogą polegać na naszej gwarancji do dostarczania bezbłędnego tłumaczenia dokumentacji medycznej i przechowywaniu poufnych danych. Nie ma tu miejsca na zgadywanie czy improwizowanie.
Tłumacz medyczny musi również posiadać dogłębną wiedzę na temat lokalnych przepisów. W większości krajów obowiązują sztywne przepisy dotyczące zatwierdzania leków i procedur medycznych. Każdy błąd może spowodować opóźnienia klienta lub nawet brak zgody na sprzedaż określonego leku na rynku lokalnym.
Branża medyczna stosuje tysiące terminów medycznych, które są rzadko wymienialne. Profesjonalny tłumacz medyczny ma dostęp do szerokich zasobów i dokładnych glosariuszy terminów medycznych, żeby zagwarantować najwyższej jakości tłumaczenie medyczne.
W tej dziedzinie, nawet najmniejszy błąd może zmienić skład leku lub niezbędnej procedury medycznej. Potencjalnie może to mieć bardzo poważny wpływ na życie pacjentów.
Dlatego właśnie w tej dziedzinie konieczne jest zastosowanie wielu poziomów kontroli jakości w tłumaczeniach. Konieczne jest kilkakrotne sprawdzenie tłumaczenia przed wysłaniem go do klienta.

Tłumacz medyczny musi posiadać szczególne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

Tłumacze medyczni pokonują bariery językowe i kulturowe, łącząc pacjentów z pracownikami służby zdrowia. Są oni podobni do mediatorów, którzy ułatwiają komunikację, gdy pacjent nie mówi tym samym językiem co jego lekarze. Tłumaczenie medyczne wymaga głębokiej znajomości terminologii medycznej, zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym.

Tłumacza ustnego medycznego cechują doskonałe umiejętności interpersonalne, aby być w stanie zrozumieć, co dolega pacjentowi. Często obejmuje to również mowę ciała i mimikę twarzy, aby wyjaśnić objawy pacjenta i pomóc lekarzom w postawieniu dokładnej diagnozy. Tłumacz ustny powinien znać terminologię medyczną, ale musi również znać mowę potoczną, aby móc przekazać lekarzowi objawy opisane przez pacjenta. Dobra znajomość prostych słów (niekiedy wręcz slangu) jest koniecznością w pracy w tej dziedzinie, ponieważ pacjenci nie używają skomplikowanych terminów medycznych, aby opisać swoje odczucia. 

Usługi tłumaczenia medycznego mogą być świadczone na miejscu, ale także przez telefon lub za pośrednictwem wideokonferencji.Tłumaczenia medyczne i ustne są w większości krajów wysoce regulowane. Czasami nawet dwujęzyczni lekarze nie posiadają predyspozycji wykonywania pracy tłumacza ustnego np. w szpitalu, ponieważ tłumaczenie medyczne wymaga bardzo złożonych umiejętności komunikacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku tłumaczeń dla potrzeb medycyny należy wykazać się biegłością zarówno w języku polski, jak i w drugim języku (ojczystym lub zbliżonym do ojczystego).

Reasumując w przypadku tłumaczeń medycznych nie ma miejsca na przypuszczenia. Każde tłumaczenie musi być w punkt bo dotyczy zdrowia i życia.

W tłumaczeniach medycznych wyróżniamy m.in. następujące dziedziny:

Alergologia | Anestezjologia | Biostatystyka | Chirurgia | Diabetologia | Elektrodiagnostyka | Endokrynologia | Endoskopia | Gastroenterologia | Ginekologia | Hepatologia | Kardiologia | Laryngologia | Onkologia | Pediatria | Protetyka | Psychiatria | Pulmonologia | Stomatologia | Toksykologia | Ultrasonografia | Wirusologia | Choroby zakaźne | Choroby tropikalne

Załącz plik: