TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Profesjonalne tłumaczenia bez wychodzenia

Tłumaczenie dokumentów bez wychodzenia

Tłumaczenie dokumentów wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także specjalistycznego słownictwa, w zależności od rodzaju dokumentu. Tłumacz jest zobowiązany przetłumaczyć każdą część dokumentu, zaczynając od tytułu i docelowego tekstu aż po dodatkowe przypisy, czy też grafy lub wykresy. Zalicza się do tego dokumentacja w różnych formatach, takich jak PowerPoint, Excel, czy też po prostu Word.

Można powiedzieć, że obecnie da się przetłumaczyć dokumenty z każdej dziedziny. Do najpopularniejszych typów tłumaczenia zalicza się dokumentację naukową, finansową, medyczną, prawniczą oraz techniczną.

Wszystko bez wychodzenia z domu i w 3 prostych krokach.

Tłumaczenie dokumentóww róznych dziedzin

Tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniu dokumentów

Tłumaczenie dokumentów niesie za sobą wiele dziedzin i wielu wyspecjalizowanych tłumaczy. W zależności od dokumentu, tłumacz jest zobowiązany do posiadania dokładnej i specyficznej wiedzy z sektora, w którym się specjalizuje. Często wymagany jest od niego wcześniejszy staż lub styczność z danym środowiskiem, by jak najlepiej był w stanie zrozumieć i przetłumaczyć dokument. W tłumaczeniu dokumentacji ważna jest dokładność i dbanie o szczegóły. Należy być także wszechstronnym i nieustanie poszerzać swoją wiedzę.

Proces realizacji tłumaczenia
Nasze największe zalety
BEZPŁATNA WYCENA
NAJLEPSZA CENA
Darmowa Wysyłka

Najwyższa jakość tłumaczenia jest dla nasz tak oczywista, że nie wymieniamy jej wśród zalet. W przypadku tłumaczenia dokumentów może, ale nie musi być wymagane tłumaczenie przysięgłe. Zapytaj nas o szczegóły. Chętnie doradzimy.

faq.png

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.
Najczęściej zadawane pytania.

Kim jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego to osoba, która uzyskała uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka niemieckiego na język polski lub w drugą stronę. Tłumacz przysięgły musi przejść specjalne egzaminy i otrzymać stosowne upoważnienie od Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego jest zobowiązany do przekładu dokumentów o charakterze urzędowym, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, świadectwa szkolne, umowy, a także aktów prawnych czy dokumentów sądowych. Przekłady takie są uważane za oficjalne i mają moc prawną.

Kiedy musi być tłumacz przysięgły języka niemieckiego, a kiedy wystarczy tłumacz zwykły?

W zależności od kraju i kontekstu, wymóg korzystania z tłumacza przysięgłego języka niemieckiego lub zwykłego tłumacza może się różnić. Oto ogólne wytyczne:

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego:

  1. Dokumenty urzędowe: W przypadku dokumentów o charakterze urzędowym, takich jak akty urodzenia, świadectwa małżeństwa, świadectwa szkolne, dokumenty sądowe, umowy, wymagane może być użycie tłumacza przysięgłego. Przekłady takie mają moc prawną i są uznawane przez władze.
  2. Instytucje publiczne: Niektóre instytucje publiczne, takie jak urzędy imigracyjne, mogą wymagać, aby dokumenty składane w języku niemieckim były przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, aby potwierdzić ich wiarygodność i dokładność.

Tłumacz zwykły języka niemieckiego:

  1. Przekłady nieformalne: W przypadku dokumentów nieposiadających charakteru urzędowego, takich jak prywatne listy, artykuły prasowe, materiały reklamowe, nie jest zazwyczaj wymagane użycie tłumacza przysięgłego. Tłumacz zwykły może wykonać takie przekłady.
  2. Komunikacja biznesowa: W kontekście biznesowym, jeśli potrzebujesz przetłumaczenia dokumentów lub korespondencji dla celów komunikacyjnych, tłumacz zwykły z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w języku niemieckim może wystarczyć.

Ważne jest jednak sprawdzenie obowiązujących przepisów w danym kraju, ponieważ wymogi dotyczące tłumaczy przysięgłych mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, w tym z urzędem tłumacza przysięgłego lub organem państwowym, aby uzyskać konkretną i aktualną informację na ten temat.

Jak zostać w Polsce tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Polsce, należy spełnić pewne wymagania i przejść przez określony proces. Oto ogólne kroki, które trzeba podjąć:

Wykształcenie:
Aby ubiegać się o tytuł tłumacza przysięgłego, należy posiadać wykształcenie wyższe. Najlepiej, żeby to były studia filologiczne.

Egzamin państwowy:
Należy zdać egzamin państwowy dla tłumaczy przysięgłych. Egzamin ten obejmuje część pisemną i ustną, która sprawdza umiejętności tłumaczeniowe i znajomość prawa. Egzaminy są organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych:
Po zdaniu egzaminu państwowego i pozytywnym przejściu procesu weryfikacji, tłumacz jest wpisywany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wpis na listę uprawnia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Polsce.

Ślubowanie i uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego:
Po wpisaniu na listę, tłumacz przysięgły składa ślubowanie i otrzymuje numer oraz pieczęć tłumacza przysięgłego. Następnie otrzymuje upoważnienie, które poświadcza jego status i uprawnienia do wykonywania zawodu.

Warto pamiętać, że proces stania się tłumaczem przysięgłym może różnić się w zależności od zmieniających się przepisów prawnych. Dlatego zawsze warto sprawdzić najnowsze wymogi i procedury u Ministerstwa Sprawiedliwości lub odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad tłumaczami przysięgłymi w Polsce.

Ile kosztuje strona tłumaczenia przysięgłego?

Strona tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza języka niemieckiego liczy zgodnie z ustawą 1125 znaków ze spacjami. Ceny mogą się wahać w zależności od charakteru dokumentu od 30 do 60zł netto za stronę. W naszym biurze tłumaczeń stosuje się szereg bardzo korzystnych rabatów, m.in dla dokumentów urzędowych, które mają standaryzowany format. 

Dla większości dokumentów mamy ceny ryczałtowe. które możesz sprawdzić w sklepie. Pozostałe dokumenty wyceniamy indywidualnie. W tym celu prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW W LINGUAFORUM BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

1. Dokumenty naukowe

Tłumaczenie dokumentów naukowych jest z pewnością jednym z trudniejszych do wykonania w pracy tłumacza. Dotyczy wszelkiego rodzaju badań naukowych. Mogą być to prace i artykuły naukowe lub opisane rezultaty eksperymentu. Teksty te zawierają terminologię specyficzną dla danej dziedziny nauki. Dlatego koniecznością jest, aby tłumacz miał niezbędną wiedzę merytoryczną, by w pełni zrozumiał tekst naukowy.
Czasem może być także potrzebna konsultacja tłumacza z autorem dokumentu, tak aby wszystkie informacje były dokładne oraz zgodne z początkowym egzemplarzem. Lekarze lub naukowcy są w stanie pomóc ze zrozumieniem i wytłumaczeniem danego terminu tak, by ten miał takie samo znaczenie jak w języku pierwotnym.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów
2. Dokumenty finansowe

Wykonujemy tłumaczenie dokumentów finansowych na wysokim poziomie. W miarę rozwoju firm świadczących usługi finansowe, rośnie zapotrzebowanie na tłumaczy specjalizujących się w tej dziedzinie. Zalicza się do tego tłumaczenie dokumentacji bankowej, giełdowej, walutowej i finansowej. Na przykład, firma może wymagać od tłumacza przetłumaczenia sprawozdania, rocznego raportu, biznesplanu lub raportu podatkowego. Należy pamiętać, że branża finansowa idzie w parze z technologią i innowacjami, co prowadzi do wprowadzania na rynek coraz to nowszych terminów i wyrażeń. Dlatego tłumacz powinien podążać za trendami i mieć pojęcie o ostatnio wprowadzonej terminologii. Bycie na bieżąco z dopiero co wprowadzonymi, popularnymi technologiami i ich nazewnictwem, nie tylko ułatwia tłumaczowi pracę, ale także przygotowuje na dalsze niespodzianki.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów
3. Dokumenty medyczne

Do tłumaczenie dokumentacji medycznej zalicza się tłumaczenie materiałów medycznych, wyrobów medycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń naukowych, od tłumacza wymaga się posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu terminologii medycznej. Ważne jest, by tłumacz był związany ze środowiskiem medycznym już dużo wcześniej. Pozwala to na dokładniejsze zrozumienie sensu terminów i celu dokumentu. Obejmuje to szeroki wachlarz pojęć od informacji o pacjentach po dokumenty regulacyjne, marketingowe i techniczne. Gdy tłumacz przebywa wśród osób związanych ze środowiskiem medycznym, jest w stanie szybko przyswoić wiedzę i nawiązać bliższe relacje ze specyficznym medycznym żargonem oraz jego terminami. Nie jest to łatwa dziedzina, tym bardziej że wiele nazw jest zapożyczeniami z innego języka.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów
4. Dokumenty prawnicze

Wykonanie tłumaczenie dokumentów prawniczych jest jednym z najważniejszych tłumaczeń. Obecnie wiele firm rozwija swoją działalność na arenie międzynarodowej. Współpracujące ze sobą firmy przyczyniają się do tworzenia dużej liczby dokumentacji prawniczej, którą należy przetłumaczyć. W zależności od ilości państw i języków, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo, tylu wyspecjalizowanych tłumaczy potrzeba. Tłumaczenie dokumentacji prawniczej tak jak w przypadku tłumaczeń medycznych wymaga od tłumacza posiadania przeszłości związanej z dziedziną prawa. Bez tego, tłumacz mógłby mieć problemy z całkowitym zrozumieniem pojęć prawnych. Do wykonania tłumaczenia prawnego o profesjonalnej jakości potrzebny jest dokładny przekaz, poprawna terminologia oraz prawidłowo sformatowany tekst. Mogą być to umowy, normy, uchwały, raporty prawne oraz wyroki sądowe.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów
5. Dokumenty techniczne

Tłumaczenie dokumentacji technicznej może być rozumiane na dwa sposoby. Pierwszy z nich to tłumaczenie dokumentów, które potrzebują specjalistycznej wiedzy tłumacza z konkretnej dziedziny technologii. Drugi zaś ogranicza się do działów tłumaczenia tekstów inżynierskich, informatycznych czy też przemysłowych. Za przykład możemy wziąć instrukcje obsługi, broszury, patenty, specyfikację produktów komputerowych. W odróżnieniu od innych dokumentów, tłumaczenie dokumentacji technicznej zazwyczaj kosztuje więcej i może potrwać trochę dłużej. Niekiedy nad takim projektem pracuje kilku tłumaczy, którzy zajmują się daną partią tekstu. Podobnie jak w przypadku branży finansowej, w dziedzinie techniki również pojawia się coraz to więcej nowych nazw oraz produktów. Dlatego ważne jest, by tłumacz był na bieżąco z każdą nowinką techniczną oraz wprowadzaną terminologią.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów
6. Dokumenty przetargowe

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej jest składane przez przedsiębiorstwa, firmy lub podmioty, które spełniają wszystkie wymogi określone w danym zaproszeniu do składania ofert. Wcześniej byli oni wstępnie wybierani przez administrację.

Zaproszenie do składania ofert szczegółowo określa każdy z warunków, jakie muszą spełnić podmioty, aby móc ubiegać się o przetarg (terminy składania dokumentów, ewentualne odwołania, charakterystyka projektu technicznego itp.) Dlatego też tłumaczenia, które wykonujemy, są zazwyczaj pilne i poufne.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów
7. Dokumenty samochodowe

Tłumaczenie dokumentów samochodowych jest jednym z najczęstszych i najszybszych tłumaczeń. Ogólnie rzecz biorąc, pracujemy z ustalonymi cenami dla każdego dokumentu. Dzięki temu możemy mieć konkurencyjne ceny.

Tłumaczenie dokumentacji samochodowej jest jednym z najczęstszych zleceń od naszych klientów, zwłaszcza:
dowód rejestracyjny pojazdu w języku angielskim; norweska rejestracja samochodu; belgijski dowód rejestracyjny pojazdu; niemiecka karta pojazdu; duński dowód rejestracyjny wzór.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów