Tłumacz tekstów naukowych

scientific translator

Kiedy zleca się tego typu tłumaczenia?

Już sama nazwa sugeruje, że chodzi o jeden z trudniejszych rodzajów tłumaczeń. Chociaż nie jest to najpopularniejszy typ usługi, po którą zgłaszają się klienci do biur tłumaczeń, jest ono bardzo ważne. Tłumacz tekstów naukowych na inne języki pozwala na lepszy rozwój nauki w ujęciu ogólnoświatowym. Dzięki nim badacze z różnych krajów mogą posiłkować się większą ilością źródeł w swoich pracach. Tym samym wzrasta jakość publikacji naukowych. Współpraca na tym polu opłaca się więc wszystkim (rozwój nauki), dlatego przyjrzyjmy się dokładniej tłumaczeniu tekstów naukowych.

Tłumacz tekstów naukowych a technicznych

Na pierwszy rzut oka tłumaczenia techniczne kojarzą się z przekładem instrukcji obsługi telefonu i nijak nie łączą się z nauką. Okazuje się jednak, że mają one ze sobą niemało wspólnego, dlatego warto na początku rozróżnić te dwa terminy. Ogólnie rzecz biorąc, tłumaczenie techniczne jest związane z wiedzą naukową stosowaną w praktyce, natomiast tłumaczenie naukowe – z czystą nauką (tzn. wiedzą teoretyczną). Czasami między teorią a praktyką może istnieć wyraźna różnica, ale czasami mogą się one przeplatać do tego stopnia, że są nierozłączne. Na przykład praca badawcza na temat konkretnej choroby – taka, która byłaby prezentowana na międzynarodowym sympozjum lekarzy specjalistów – obejmowałaby analityczny aspekt nauki czystej w połączeniu z wiedzą praktyczną stosowaną w leczeniu choroby (np. badania kliniczne eksperymentalnego leku). Dlatego pisząc o tłumaczeniu tekstów naukowych należy podkreślić, że mowa jest o tekstach o charakterze teoretycznym.

Co odróżnia tłumaczenie artykułów naukowych od innych rodzajów tłumaczeń?

Aby tego typu tłumaczenie było profesjonalne, koniecznością jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia akademickiego przez tłumacza. Oczywiście, każdy tłumacz powinien być specjalistą w swojej dziedzinie. Jednak innego rodzaju przygotowania wymaga tłumaczenie artykułu o modzie, w porównaniu do tłumaczenia wyników badań nad nowymi lekami. Oryginalne teksty są często pisane przez ekspertów, a ich tłumaczenia zlecane przez uniwersytety czy organizacje naukowe. Dlatego też niezwykle ważna jest dobra znajomość obowiązującej terminologii, stylu akademickiego w obydwu językach, a także dokładne rozumienie tematu. Ostatni warunek wyklucza osoby bez profesjonalnego przygotowania – każdy może „wykuć na pamięć” glosariusz na dany temat, jednak jakość takiego tłumaczenia zawsze będzie odbiegać od tego wykonanego przez osobę z wykształceniem kierunkowym. Co więcej, tłumaczenia naukowe wymagają jednocześnie pewnego rodzaju wszechstronności, jak i wyspecjalizowania.

Ciężko, żeby jedna osoba była specjalistą w zakresie, przykładowo, psychologii, antropologii, farmacji, psychiatrii i geografii gleb. Z drugiej strony, tłumacz tekstów naukowych powinien posiadać „podstawową” wiedzę zarówno z chemii, jak i biologii i fizyki. Dlaczego podstawową w cudzysłowie? Ponieważ nie mowa tu o podstawie programowej dla szkoły średniej, a o jeszcze wyższym poziomie.

Jeśli mowa o kolejnych różnicach, to warto wspomnieć o dość małym poziomie swobody w tego typu tłumaczeniu. Nie ma w nim miejsca na adaptacje oraz inne wymyślne techniki i strategie tłumaczeniowe. Należy konkretnie przekazać daną myśl i odpowiednie terminy specjalistyczne. Jest to więc również tłumaczenie obarczone całkiem sporą odpowiedzialnością. Czasami jeden błąd może zrujnować wszystko, np. przekazanie błędnie metodologii eksperymentu czy wniosków autora. Dlatego też warto korzystać z usług tylko zaufanej agencji tłumaczeń.

Tłumacz tekstów naukowych jest rzadkością, ale jest wiele tekstów do przetłumaczenia.

Skąd bierze się taka dysproporcja? Przyczyn można doszukiwać się w wyżej wymienionych rygorystycznych wymogach, które muszą być spełnione przy tłumaczeniu tekstów naukowych online. W końcu taki tłumacz musi połączyć ze sobą dwa niełatwe zawody – tłumacza (wiedza językowa) i naukowca (wiedza naukowa). Często tłumacze, osoby lepiej radzące sobie z przedmiotami humanistycznymi, nie dają rady podołać przyswojeniu tak specjalistycznej wiedzy z nauk ścisłych. Natomiast naukowcy nie zawsze dobrze czują się w językach obcych. Co więcej, pochłonięci swoimi własnymi badaniami, nie zawsze mają czas parać się dodatkowo tłumaczeniami. Może to powodować „kolejki” do oczekiwania na tłumaczenie, zwłaszcza dla nietypowych par języków.
Na szczęście w naszym biurze Linguaforum mamy tłumaczy tekstów naukowych, którzy byli w stanie opanować obydwie dziedziny jednocześnie. Pozostają oni do dyspozycji naszych klientów przez 24-godziny na dobę.

tłumaczenie dokumentacji tłumaczenie dokumentów

Upewnij się, lepiej poczekaj

Przy wyborze, komu powierzymy nasze tłumaczenie naukowe, pośpiech jest zdecydowanie złym doradcą. Tak jak już było wcześniej wspominane, jeden błąd w tłumaczeniu może doprowadzić do katastrofalnych skutków. Dlatego też zawsze lepiej poczekać dłużej, ale mieć pewność, że przekładu dokonuje profesjonalista – tłumacz tekstów naukowych. W tym przypadku nie ma żartów, a lista zagrożeń może być naprawdę długa. Obalenie wyników naszej pracy za granicą to jedno, ale w niektórych przypadkach testy naukowe dotyczą także zdrowia ludzi i zwierząt. Przykładowo, stosowania nowych leków, bądź znanych leków w nowym celu. Co prawda do ustalenia jest, kto wykonał wadliwe tłumaczenie, jednakże sama praca i tak podpisana jest naszym nazwiskiem. Podsumowując, lepiej zaczekać dłużej, ale za to otrzymać dobrze przetłumaczony tekst, za który potem nie będziemy musieli się wstydzić.

Tłumacz tekstów naukowych na co zwraca uwagę przy tłumaczeniu?

Tłumaczenie artykułów naukowych wymaga przede wszystkim dokładności. Termin musi zgadzać się z terminem, liczby z liczbami. Tłumaczenie naukowe koncentruje się na tłumaczeniu tekstów naukowych, takich jak czasopisma naukowe, prace naukowo-badawcze i badania kliniczne. Prace naukowe są często czytane jeszcze przez wiele lat po opublikowaniu, a także opisywane, cytowane i wykorzystywane w dalszych pracach przez innych naukowców oraz placówki i instytuty badawcze w innych krajach. Dlatego też dokładność jest tak ważna. Ponadto autorzy tekstów w języku wyjściowym używają różnego rodzaju skrótów.

Zadaniem tłumacza jest poprawne rozszyfrowanie ich podczas tłumaczenia. Warto również nastawić się na drobne poprawki. Do częstych błędów w pracach naukowych należą niezgodności między liczbami podanymi w tabelach oraz towarzyszące im wykresy pokazujące coś innego niż powinny. Czasem także tabele określane nieoczywistymi symbolami. W takim przypadku zaleca się tłumaczowi poprawienie takich błędów w nawiasach lub przypisach. Gdy mamy wątpliwości, najlepiej zapytać samego autora, co dokładnie miał na myśli. Lepsze pytanie od tłumacza w trakcie pracy nad przekładem, niż fatalna pomyłka.

Tak jak w przypadku innych typów tłumaczeń, po zakończonej pracy warto przeczytać cały test jako całość. Poprawić ewentualne błędy, dokonać innego typu poprawek. Niektórzy preferują odłożyć tekst na dzień lub dwa i dopiero po tym czasie go znowu przeczytać. Nabiera się wtedy świeżego spojrzenia na sprawę.

scientific translator

Na jakie języki najczęściej decydujemy się tłumaczyć artykuły naukowe?

Świat nauki cechuje się tym, że nie ogranicza się on do konkretnych krajów czy języków. Współpracujemy na szczeblu międzynarodowym. Mimo wszystko, niekwestionowanym liderem pozostaje język angielski. Uważa się go za język, którym można porozumiewać się na całym świecie. Do tego, posługują nim się ośrodki naukowe o znaczeniu światowym, takie jak Harvard czy Oxford, Cambridge. Z perspektywy polskiej nauki najczęściej będziemy tłumaczyć właśnie na język angielski. Srebrny medal w tej dziedzinie otrzyma język niemiecki. Regularnie współpracujemy z sąsiadującymi Niemcami. Ponadto językiem niemieckim posługują się także austriackie i szwajcarskie ośrodki badawcze.

Biuro Linguaforum nie boi się jednak żadnych wyzwań, więc kontaktować się  można także w sprawie tłumaczeń naukowych na niszowe języki. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 języków w ogóle.

Kto powinien tłumaczyć artykuły naukowe?

Tłumacz tekstów naukowych online wymaga ogromnych pokładów wiedzy, a także staranności, cierpliwości i dokładnego oka. Decydując się na tego typu tłumaczenie, bierzemy na siebie również dużą odpowiedzialność w przypadku ewentualnych błędów. A tych nie może być u nas ani jednego, jako że najprawdopodobniej zadanie zleca poważna instytucja, która poświadcza, że przetłumaczony materiał może być stosowany do prowadzenia dalszych badań w danej dziedzinie.

Tłumaczył i napisał: Patryk Kozicki Źródła: 
online-shop
Zamów
Tłumaczenie dokumentów standaryzowanych

Chcesz przetłumaczyć dokumenty urzędowe, takie jak np. akt stanu cywilnego, świadectwo szkolne, dokumenty samochodowe, prawo jazdy lub inny standaryzowany dokument wydany przez organ Państwowy?

Przejdź bezpośrednio do sklepu, wybierz swój dokument i zleć błyskawiczne tłumaczenie.

Jeżeli szukasz tłumaczenia dokumentu nieurzędowego lub takiego, którego nie ma w naszym sklepie zapraszamy bezpośrednio do formularza kontaktowego. Wyślij nam do darmowej wyceny zdjęcie lub skan dokumentów, które chcesz przetłumaczyć.

Popularne wpisy