Tłumaczenie dokumentów urzędowych

Tłumaczenia przysięgłe opatrzone pieczęcią

Tłumaczenia przysięgłe, nazywane również tłumaczeniami z urzędowym poświadczeniem lub tłumaczeniami przysięgłymi opatrzonymi pieczęcią, to specjalny rodzaj tłumaczeń, które są oficjalnie uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego. Są to osoby, które uzyskały specjalne uprawnienia od władz państwowych do dokonywania tłumaczeń, które mają moc prawną i są uznawane jako oficjalne w dokumentacji urzędowej, sądowej i innych formalnych kontekstach.

Tłumaczenie dokumentów urzędowych wykonujemy od ręki. Wyślij zdjęcia lub skany dokumentu, a tłumaczenie otrzymasz nawet w ciągu 24h. Nie marnuj czasu i wyślij zdjęcia już teraz.

Najczęściej tłumaczone dokumenty urzędowe

Proces realizacji tłumaczenia
Nasze największe zalety
BEZPŁATNA WYCENA
NAJLEPSZA CENA
Darmowa Wysyłka

Najwyższa jakość tłumaczenia przysięgłego jest dla nasz tak oczywista, że nie wymieniamy jej wśród zalet. W przypadku tłumaczeń przysięgłych aktów urodzenia, są one realizowane zgodnie z wymogami urzędów. Przekład aktu urodzenia musi być sporządzany przez tłumacza przysięgłego z oryginalnego dokumentu.

Tłumaczenie dokumentów samochodów

Podpowiedź eksperta: Urząd Stanu Cywilnego w Polsce bezwzględnie wymaga tłumaczenia aktu urodzenia z oryginału. W trakcie rozmowy ustalimy jak to szybko i sprawnie zrobić, żeby na tłumaczeniu była informacja o tym, że tłumaczenie było z oryginalnego dokumentu. 

Dokumenty urzędowe w poszczególnych krajach

Dokumenty i pisma urzędowe są częścią codziennego życia w każdym kraju. Dokumenty te mogą się różnić zależnie od kraju z którego pochodzą ale posiadając originał dokumentów w języku innym niż język urzędowy w kraju w którym chcemy je przedstawić, musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, który dokona tłumaczeń pism urzędowych i dokumentów w języku obcym na język polski. Proces realizacji tłumaczenia urzędowych dokumentów może różnić się w zależności od kraju, rodzaju dokumentu oraz wymagań danego urzędu. Przetłumaczone dokumenty urzędowe możemy już normalnie zanieść do urzędu. Tłumaczenia tekstów urzędowych to głównie tłumaczenia pisemne, ponieważ muszą być opatrzone stosowną pieczęcią tłumacza z wszelkimi niezbędnymi informacjami o nim i jego pozycji na liście tłumaczy przysięgłych. Niektóre z dokumentów tłumaczonych mogą zaliczać się do tłumaczeń specjalistycznych z racji na naturę dokumentu (np. rozliczenia podatkowe, dokumenty medycze etc).

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów urzędowych

Czym są tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych?

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych, znane również jako tłumaczenia poświadczone lub tłumaczenia z przysięgą, to specjalne rodzaje tłumaczeń, które są oficjalnie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia takie mają charakter oficjalny i są wymagane w przypadku wielu dokumentów, które są ważne w kontekście prawnym, urzędowym lub administracyjnym, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym.


Tłumaczenia pism urzędowych

Tłumaczenia bez wychodzenia

Jak zlecić wykonanie przekładu dokumentów urzędowych online?

Zleć nam tłumaczenie dokumentów urzędowych online. To wygodna i szybka metoda, dzięki której zaoszczędzisz czas i pieniądze. Obejrzyj krótką instrukcję i dowiedz się, jak w 3 prostych krokach zlecić tłumaczenie każdego rodzaju dokumentu urzędowego.

Tłumaczenie aktu urodzenia akceptowane przez urząd

Tłumaczenie aktu urodzenia akceptowane przez urząd zazwyczaj musi spełniać pewne konkretne wymagania, aby było uznane za ważne i prawomocne. Oto ogólne wytyczne dotyczące tłumaczenia aktu urodzenia:

 1. Certyfikat tłumacza: Tłumacz przysięgły powinien dołączyć do tłumaczenia certyfikat, który potwierdza, że przekład jest wiernym odwzorowaniem oryginału, oraz jego własny podpis i pieczęć.

 2. Legalizacja i uwierzytelnienie: Niektóre urzędy lub instytucje mogą wymagać dodatkowej legalizacji lub uwierzytelnienia tłumaczenia, na przykład poprzez aplikację pieczątki urzędowej lub apostille (międzynarodowy dokument, który potwierdza legalność i autentyczność oficjalnych dokumentów wydanych przez państwo).

 3. Format i typ dokumentu: Przekład dokumentów urzędowych powinien być zazwyczaj przesłany w formie papierowej, ale w niektórych krajach i instytucjach dopuszcza się także tłumaczenia w formie elektronicznej.

 4. Lokalne przepisy: Wymagania dotyczące przekładu aktu urodzenia mogą się różnić w zależności od kraju i urzędu. Dlatego zawsze warto skonsultować się z danym urzędem lub instytucją, aby uzyskać dokładne wytyczne.


Obowiązek tłumaczenia dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Obowiązek tłumaczenia dokumentów w postępowaniu administracyjnym może różnić się w zależności od jurysdykcji i konkretnej sytuacji. Poniżej przedstawione są ogólne zasady, ale należy pamiętać, że szczegółowe przepisy mogą różnić się w różnych krajach i regionach:

 1. Język urzędowy: W większości krajów i regionów istnieje jeden lub kilka oficjalnych języków urzędowych. W przypadku, gdy dokumenty przedstawiane w postępowaniu administracyjnym są napisane w innym języku niż język urzędowy, może istnieć obowiązek ich tłumaczenia na język urzędowy.

 2. Decyzja urzędu: Jeśli decyzja administracyjna ma być podjęta na podstawie dokumentów, które nie są napisane w języku urzędowym, urząd może zażądać ich tłumaczenia na język urzędowy w celu zapewnienia zrozumienia i uczciwego przeprowadzenia postępowania.

 3. Strony postępowania: Jeśli strona postępowania administracyjnego nie posługuje się językiem urzędowym i przedstawia dokumenty w innym języku, może być wymagane tłumaczenie tych dokumentów, aby druga strona i urząd mogły zrozumieć treść dokumentów.

 4. Ustawa lub regulacje: Obowiązek tłumaczenia dokumentów w postępowaniu administracyjnym może być uregulowany w prawie danego kraju lub regionu. Przepisy te określają, kiedy i w jakich okolicznościach dokumenty muszą być tłumaczone.

 5. Wniosek strony: W niektórych przypadkach strona postępowania może złożyć wniosek o tłumaczenie dokumentów na język urzędowy. Wówczas urząd może rozważyć tę prośbę i podjąć decyzję w zależności od okoliczności.

 6. Skomplikowane sprawy: W przypadku skomplikowanych spraw, w których treść dokumentów jest istotna dla rozstrzygnięcia, urząd może zażądać tłumaczenia nawet wtedy, gdy dokumenty są w języku urzędowym, jeśli istnieje ryzyko, że strona nie zrozumie ich w pełni.

Należy zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy i zapytać urząd odpowiedzialny za postępowanie administracyjne w danej sprawie, aby dowiedzieć się, czy istnieje konkretny obowiązek przetłumaczenia dokumentów i jakie są procedury związane z tłumaczeniem w danym kontekście administracyjnym.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Tłumaczenie zwykłe od przysięgłego różni się przede wszystkim stopniem oficjalności oraz zakresem zastosowania. Oto główne różnice między nimi:

 1. Oficjalność i uwierzytelnienie:

  • Tłumaczenie zwykłe: To tłumaczenie dokonywane przez osobę biegłą w danym języku, ale bez żadnego oficjalnego uwierzytelnienia. Tłumacz nie musi posiadać specjalnego certyfikatu ani licencji.

  • Tłumaczenie przysięgłe: Jest to tłumaczenie, które zostało dokonane przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę, która uzyskała specjalne uprawnienia od odpowiednich władz do wykonywania tłumaczeń oficjalnych i uwierzytelnionych. Tłumacz podpisuje tłumaczenie i przekłada je na oryginalny dokument lub dołącza do niego specjalny formularz, potwierdzając swoją autentyczność.

 2. Zastosowanie:

  • Tłumaczenie zwykłe: Może być stosowane w wielu różnych sytuacjach, takich jak tłumaczenie literatury, artykułów prasowych, stron internetowych itp. Nie jest jednak wymagane w sytuacjach, gdy konieczne jest uwierzytelnienie, na przykład w sądzie lub w urzędzie.

  • Tłumaczenie przysięgłe: Jest konieczne w przypadku oficjalnych dokumentów, takich jak akty urodzenia, ślubu, rozwodu, umowy prawne, dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty o znaczeniu prawnym lub urzędowym. Przysięgłe tłumaczenie ma ważność prawną i jest uznawane przez instytucje państwowe.

Ile trwa wykonanie uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów urzędowych?

Czas wykonania profesjonalnego tłumaczenia tekstu urzędowego może być zróżnicowany i zależy od kilku czynników, w tym:

 1. Rozmiar dokumentu: Im większy dokument, tym więcej czasu zajmie jego tłumaczenie. Bardzo obszerne dokumenty mogą wymagać kilku dni lub nawet tygodni.

 2. Skomplikowanie tekstu: Jeśli dokument zawiera trudne do zrozumienia terminy lub specjalistyczną terminologię, tłumaczenie może wymagać dodatkowego czasu na badanie i dokładność.

 3. Wymagane certyfikaty i legalizacja: Jeśli dokumenty wymagają certyfikatów lub legalizacji, proces ten może wydłużyć czas oczekiwania, ponieważ formalności te muszą zostać zrealizowane.

 4. Specjalne wymagania: Jeśli dokumenty mają specjalne wymagania, takie jak tłumaczenie na rzadkie języki, dodatkowy czas może być potrzebny na znalezienie odpowiedniego tłumacza.

 5. Typ dokumentu: Niektóre dokumenty, takie jak akty urodzenia, ślubu, lub inne oficjalne akty, mogą być traktowane priorytetowo, ale nadal wymagają czasu na dokładne przetłumaczenie.

Tłumaczenie pism urzędowych i dokumentów wykonujemy w naszym biurze tłumaczeń od ręki. Wyślij zdjęcia lub skany dokumentu, a przetłumaczone dokumenty urzędowe otrzymasz nawet w ciągu 24h. Nie marnuj czasu i wyślij zdjęcia już teraz.

Jakie dokumenty urzędowe są tłumaczone?

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów urzędowych może być wymagane w różnych kontekstach, takich jak imigracja, edukacja, zawieranie umów międzynarodowych, a także w innych sytuacjach prawnych i biurokratycznych. Oto kilka przykładów urzędowych dokumentów, które mogą być tłumaczone:

 1. Dokumenty tożsamości: Paszporty, dowody osobiste, karty stałego pobytu i inne dokumenty potwierdzające tożsamość.

 2. Dokumenty edukacyjne: Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy uczelni, transkrypty ocen, certyfikaty zawodowe i inne dokumenty związane z edukacją.

 3. Dokumenty związane z pracą: Umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, certyfikaty kwalifikacji zawodowych.

 4. Dokumenty medyczne: Opisy medyczne, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie.

 5. Dokumenty prawne: Umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne, dokumenty sądowe, akty urodzenia, małżeństwa i rozwodu.

 6. Dokumenty finansowe: Deklaracje podatkowe, faktury, sprawozdania finansowe, umowy kredytowe.

 7. Dokumenty imigracyjne: Wizy, pozwolenia na pracę, dokumenty związane z wnioskami o azyl.

 8. Dokumenty biznesowe: Umowy handlowe, statuty spółek, certyfikaty rejestracyjne.

 9. Dokumenty związane z podróżami: Bilety lotnicze, vouchery hotelowe, certyfikaty szczepień.

 10. Dokumenty związane z nieruchomościami: Akty własności, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu.


Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów urzędowych?

Zastanawiasz się, ile kosztuje tłumaczenie dokumentów urzędowych? Wyślij skan lub zdjęcia dokumentów. Wycenę postaramy się przygotować od ręki. Jest ona zupełnie darmowa i niezobowiązująca.