E-Sklep
biuro tłumaczeń

Nagrania audio i wideo są wydajnym i skutecznym sposobem na zapis rozmów ustnych, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze. Większość adwokatów często wymaga transkrypcji audio lub wideo. Najbardziej sensowne jest przepisanie tych nagrań zamiast kategoryzowanie plików dźwiękowych i skanowanie ich przez nagrania do sekcji, do której należy się odwoływać. Niezbędne jest prowadzenie ewidencji przebiegu posiedzeń, zeznań, przesłuchań, postępowań sądowych, dochodzeń policyjnych, arbitrażu itp. Dokładne i wiarygodne stenogramy zwiększają produktywność. Pomagają w szybkim podejmowaniu decyzji, dzięki czemu kluczowe znaczenie ma to, aby transkrypty były wolne od błędów.

Ryzyko błędu wzrasta, gdy nagranie jest w jednym języku i wymaga transkrypcji by stworzyć tłumaczenia prawnicze. Niska jakość nagrań może prowadzić do błędów w transkrypcie, które po przetłumaczeniu byłyby jeszcze większe. Zaleca się podniesienie jakości i dokładności transkrypcji i tłumaczenia poprzez wykonanie wysokiej jakości nagrań oraz wybór firmy specjalizującej się w transkrypcji. Ten rodzaj pracy wymaga profesjonalnego transkrybenta i tłumacza, dysponującego specjalistyczną znajomością pojęć stosowanych w dziedzinie prawa.

Ten wpis będzie zawierał przegląd procesu transkrypcji i tłumaczenia prawnego, dzięki czemu będziesz dysponował odpowiednimi informacjami. Dostarczymy również wskazówek, które będziesz w stanie wdrożyć podczas procesu nagrywania, aby zapewnić najlepszą jakość i najdokładniejszy transkrypt. Pamiętaj, jakość dźwięku jest ważna. Przed nagrywaniem zaopatrz się w odpowiedni sprzęt.

Tłumaczenia prawne i transkrypcja prawna wymaga doświadczonego i dobrze wyszkolonego transkrybenta. Większość firm spędza dużo czasu na wyszukiwaniu, weryfikacji i szkoleniach dla osób transkrybujących. W przypadku transkrypcji prawnej, praca z firmą posiadającą doświadczenie w terminologii prawnej ma zasadnicze znaczenie.

Obszary, które wymagają dodatkowej uwagi w każdym przepisanym dokumencie to pisownia, gramatyka, zawartość, format i recenzja audio. Ważne jest, aby przekazać sens każdego nagrania. Każda transkrypcja musi zostać szczegółowo przeanalizowana przez drugą stronę, aby zapewnić zgodność tekstu z nagraniem audio. Nie należy zapominać o tym kroku, gdyż pomoże to zapewnić większa dokładność po tym, jak transkrypt będzie gotowy do tłumaczenia. Transkrypcje i tłumaczenia prawne muszą być tożsame z tekstem źródłowym.

Oprogramowanie do rozpoznawania głosu jest popularnym zagadnieniem, jeśli chodzi o zapisywanie nagrań audio. Wielu specjalistów zastanawia się, czy nie jest to odpowiednie rozwiązanie. Choć staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w świecie transkrypcji, nadal wymaga zarządzania przez człowieka. Tak jak nie można by napisać profesjonalnego listu za pośrednictwem Google Translate i wysłać go na zewnątrz (przynajmniej mamy nadzieję, że nie!) bez jego przeglądu i edycji przez tłumacza. Tak samo niebezpieczne jest uruchamianie nagrania audio poprzez oprogramowanie do rozpoznawania głosu bez przeglądania i edycji produktu końcowego.