E-Obchod
biuro tłumaczeń

Soudní překlad notářského zápisu

Překlad notářského zápisu

Kdy a jak se překládá notářský zápis?

V případě tlumočení notářského zápisu je tlumočník přítomen v notářské kanceláři a účastní se úkonů. Nejčastěji tlumočník obdrží písemný text notářského zápisu, který tlumočí.
Tlumočení notářských listin ve Varšavě, Krakově, Lodži, Vratislavi nebo v jakémkoli jiném městě či dokonce v menším městě pro nás není problém, protože máme tlumočníky po celém Polsku.

Notářský překlad – cena se odvíjí od délky textu v případě překladu nebo od času stráveného při notářské činnosti v případě tlumočení. V každém případě klienta předem informujeme o ceně služby a cena je předem známá.

Typy notářských zápisů

U jakých činností by měl být proveden překlad notářského zápisu?

Soudní překlad notářského zápisu sepsaného notářem se provádí při činnostech, jako jsou:

 • zakládací listina společnosti
 • překlad plných mocízápisy ze schůzí společníků a valných hromad akcionářů
 • nákup / prodej nemovitostí
 • smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
 • smlouva o komanditní společnosti
 • společenská smlouva
 • smlouva o výstavbě
 • souhlas rodičů s odjezdem dítěte do zahraničí
 • dědictví, závěť
 • dědické osvědčení
 • protest směnek a šeků
 • kupní smlouva
 • prodloužení práva trvalého užívání
Proces realizace překladu

Překlad notářského zápisu se provádí přímo u notáře a za přítomnosti soudního tlumočnika, pokud jedna ze stran uvedených v notářském zápisu nebo smlouvě neovládá dostatečně polský jazyk.

Soudní překlad notářského zápisu je možné zajistit také v případě, že je vyžadován poté, co již byl zápis uzavřen zahraniční protistranou nebo orgánem v jiné zemi.

Naše největší výhody
NEZÁVAZNÁ KALKULACE
NEJLEPŠÍ CENA
Doprava Zdarma

Nejvyšší kvalita překladu je pro nás tak samozřejmá, že ji neuvádíme mezi výhody. V případě překladu notářských zápisů je překlad prováděn v souladu s požadavky úřadů a obvykle za přítomnosti notáře. Překlad notářských zápisů musí být bezpodmínečně proveden soudním překladatelem.

Tłumaczenie dokumentów samochodów

Odborná nápověda: V případě tlumočení notářského zápisu si tlumočník může před tlumočením ověřit jazykové znalosti účastníků jednání. Pokud tlumočník zjistí, že některý z účastníků jednání nerozumí dostatečně jazyku, jehož znalost deklaroval, má právo tlumočení odmítnout.

Tłumaczenie dokumentów samochodów

Odborná nápověda: Doporučuje se zajistit si notáře ve větší aglomeraci, protože se tak zvyšuje pravděpodobnost, že bude jmenován tlumočník, který nebude muset dojíždět z jiného města a účtovat si cestovné. Naši poradci rádi ověří dostupnost soudního tlumočníka v konkrétní lokalitě.

Jak si objednat
překlad notářského zápisu?

Tlumočeni nebo překlad notářského zápisu?

Tlumočeni notářského zápisu: Klikněte na tlačítko výše, jako typ překladu vyberte “TLUMOČENI” a vyplňte kontaktní formulář.

Činnost u notáře obvykle netrvá déle než 1 hodinu. Konečná doba závisí na délce notářského zápisu.

Překlad notářského zápisu: Klikněte na tlačítko výše, jako typ překladu vyberte “PŘEKLAD” a vyplňte kontaktní formulář.

Přiložte fotografie nebo skeny notářské listiny, která má být přeložena. To nám umožní vypracovat kalkulace.