GDAŃSK tłumaczenia przysięgłe, zwykłe, specjalistyczne

tłumacz Gdańsk | tłumaczenie Gdańsk | tłumaczenia Gdańsk | tłumaczenia dokumentów Gdańsk | tłumaczenia przysięgłe Gdańsk | biuro tłumaczeń Gdańsk | biura tłumaczeń Gdańsk | tłumacz przysięgły Gdańsk | tłumacz przysięgły Gdańsk niemiecki | tłumacz przysięgły Gdańsk rosyjski | tłumacz przysięgły Gdańsk angielski | tłumacz przysięgły Gdańsk francuski |tłumacz przysięgły niemieckiego Gdańsk | tłumacz przysięgły angielskiego Gdańsk

Biuro tłumaczeń Gdańsk

Biuro tłumaczeń Gdańsk

Masz pytania? Chcesz sprawdzić koszt tłumaczenia lub dostępne terminy realizacji?
Zadzwoń do nas, wyślij maila, porozmawiaj z konsultantem przez messengera lub wypełnij formularz kontaktowy na dole strony. W naszym biurze tłumaczeń zrealizujesz każdy rodzaj tłumaczenia bez wychodzenia z biura lub domu.

#GDAŃSK #ZOSTAŃWDOMU #BIUROTŁUMACZEŃ

Tłumacz przysięgły Gdańsk

Gdańsk tłumaczami stoi. Można śmiało stawiać taką tezę. Mimo, ze w Gdańsku zarejestrowanych jest łącznie ponad 200 tłumaczy przysięgłych, nie są tu reprezentowane wszystkie dostępne w Polsce języki. W Trójmieście tradycyjnie mocno reprezentowane są języki skandynawskie – duński, szwedzki czy norweski – czego nie można powiedzieć od językach azjatyckich – japoński, koreański, wietnamski czy chiński. Biuro tłumaczeń Gdański ma na to radę, ale o tym za chwilę. Biuro tłumaczeń Gdańsk to gwarancja jakości i zapewnienie, że tłumaczenie dowolnego języka możesz zamówić niezależnie od swojej lokalizacji. Przed zamówieniem tłumaczenia możesz tez sprawdzić nasz cennik. Podkreślamy jednak, że każde zlecenie traktujemy indywidualnie i zawsze znajdujemy dla klienta najbardziej korzystne rozwiązanie

Tłumaczenie Gdańsk

Mimo, że w Gdańsku nie są obecni tłumacze przysięgli wszystkich w Polsce dostępnych dla tłumaczeń uwierzytelnionych języków.

Jak się dowiedzieliście już w powyższym tekście w Gdańsku działają tłumacze przysięgli rozmaitych języków obcych. Znaleźliśmy na to sposób. Skontaktuj się z Biuro Tłumaczeń Gdańsk i dowiedz się w jaki sposób możesz zamówić tłumaczenie bez wychodzenia z domu lub biura. Jest to bardzo proste.

Poniżej dokładna lista tłumacza przysięgłych w dostępnych w Polsce:

Gdzie znajdę w Gdańsku biuro tłumaczy przysięgłych?

Biuro tłumaczeń Gdańsk? Zastanawiasz się gdzie w Gdańsku zlecisz tłumaczenie lub znajduje się najbliższe biuro tłumaczeń? 

Śmiało stawiamy tezę, że dzisiejszych czasach 99% osób posiada telefon komórkowy  z aparatem fotograficznym, a pozostały 1% zna kogoś kto posiada aparat fotograficzny i ma dostęp do internetu. Wiele osób ma też domach lub w biurze dostęp do skanera.

Zanim udasz się do najbliższego biura biura tłumaczeń sprawdź czy nie możesz wszystkiego załatwić telefonicznie i przez maila. Skontaktuj się z naszą Infolinią i dowiedź się jak możesz zlecić nam tłumaczenie, zarówno zwykłe, specjalistyczne jak i tłumaczenie przysięgłe, nie ruszając się z domu lub pracy. Linguaforum – Biuro Tłumaczeń Gdańsk zrealizuje każde tłumaczenie zdalnie.

Gwarantujemy Ci, że nie ma konieczności przychodzenia do naszego biura. Każde tłumaczenie realizowane przez biuro tłumaczeń Linguaforum zostanie zaakceptowane przez wszystkie urzędy i instytucje w Polscy czy zagranicą. 

W przypadku tłumaczenia przysięgłego tłumaczenie wyślemy do Ciebie lub pod inny wskazany adres listem poleconym lub kurierem. Tłumaczenie zwykłe, specjalistyczne oraz inne rodzaje tłumaczeń, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, otrzymasz od nas na maila.

Kilka faktów o Gdańsku - Gdańsk to "morze możliwości"

Gdańsk jest polską stolicą morską z prawie półmilionową populacją. Jest dużym ośrodkiem życia gospodarczego, nauki, kultury i popularną destynacją turystyczną. Położone nad Zatoką Gdańską i południowym wybrzeżem Morza Bałtyckiego miasto ma tysiąc lat. Dzięki swojej hanzeatyckiej tradycji od wieków odgrywa ważną rolę w stosunkach handlowych między Europą Północną i Zachodnią z jednej strony, a krajami Europy Środkowej i Wschodniej z drugiej strony. Dziś Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego i ważnym ośrodkiem administracyjnym.

Gdańsk – miasto otwarte

W swoim “złotym wieku” miasto posiadało specyficzny status republiki miejskiej. Było też tyglem kultur i grup etnicznych. Atmosfera tolerancji i bogactwo zbudowane na handlu sprawiły, że kultura, nauka i sztuka kwitły. Dziś dzieła wybitnych gdańskich mistrzów można podziwiać w muzeach, kościołach i galeriach. Zbiory te, a także historyczne miejsca urzekającego piękna są świadectwem tysiącletniej historii miasta. Przełomowe wydarzenia z ostatniego burzliwego okresu udokumentowane są na wystawie wielomedialnej: “Drogi do wolności” zaaranżowanej w zabytkowej hali BHP Stoczni Gdańskiej. Ekspozycja przypomina o lokalnej walce o wolność i sprawiedliwość oraz narodzinach pierwszego Niezależnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Te wydarzenia wywołały lawinę, która obaliła komunizm w Europie.

Od bursztynu do zaawansowanej technologii

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło ogromną transformację gdańskiej gospodarki. Na przemysłowej mapie miasta nadal znajdują się niektóre z tradycyjnych gałęzi przemysłu, np. żegluga, przemysł petrochemiczny, chemiczny i spożywczy. Rośnie jednak udział linii opartych na know-how, takich jak elektronika, telekomunikacja, technologie informatyczne czy kosmetyki i farmaceutyki. Nie bez znaczenia jest też specyficzny handel wyrobami z bursztynu. Gdańsk kultywuje wielowiekową tradycję w tej dziedzinie, a jego pseudonim światowej stolicy bursztynu jest dobrze zapracowany. Podobnie jak w dawnych czasach miasto zawdzięcza wiele swojemu portowi morskiemu. Port ten, największy na polskim wybrzeżu i w całym basenie południowego Bałtyku, wciąż się rozwija.

Gdańsk jest strategicznie usytuowany na skrzyżowaniu głównych szlaków tranzytowych i pełni funkcję dużego węzła komunikacyjnego i przeładunkowego. Oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę biznesową, bogate zaplecze badawcze, techniczne i doradcze oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Wszystkie te czynniki stawiają Gdańsk w czołówce polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Miasto dysponuje rozległymi terenami pod inwestycje oraz terenami przeznaczonymi do zabudowy, w tym obiektami o charakterze zabytkowym. Planowana przyszłość Gdańska ukierunkowana jest na takie przedsięwzięcia jak np. odważny projekt utworzenia wielofunkcyjnego obszaru śródmiejskiego, obejmującego ulicę 3 Maja i wiążącego dwa odrębne miasta w jeden organizm, rekonstrukcję XVII-wiecznego teatru elżbietańskiego, czy rewitalizację XIX-wiecznej dzielnicy mieszkaniowej Dolne Miasto. Docelowo miasto realizuje wizję wielkiego przedsięwzięcia inwestycyjnego: projektu budowy Nowego Miasta na odzyskanym ze Stoczni Gdańskiej osiedlu postindustrialnym.

W odniesieniu do najważniejszych kluczowych wskaźników regionu, produkt krajowy brutto (PKB) województwa pomorskiego został oszacowany na 27 257 mln EUR w 2017 r., co podobnie jak w latach 2015 i 2016 stanowiło 5,8% krajowego PKB (Eurostat, 2019). W 2017 r. PKB per capita wynosił 20,2 tys. sztuk (SSN); podczas gdy wartość ta pozostawała poniżej średniej krajowej wynoszącej 20,9 tys. sztuk, w ostatnich latach można zaobserwować stały wzrost PKB per capita w regionie (tj. z 17,8 tys. w 2014 r. do 19,2 tys. sztuk w 2015 r. i 19,3 tys. sztuk w 2016 r.). Stopa bezrobocia w regionie wynosiła 3% w 2017 r., co oznacza znaczny spadek bezrobocia w porównaniu z 2016 r. (kiedy to wynosiła 4,2%) i jest niższa od średniej krajowej wynoszącej 3,9% (Eurostat, 2019).

Rzeczywista stopa wzrostu regionalnej wartości dodanej brutto (WDB) wyniosła 5,3% w 2015 r. i 4,2% w 2016 r., przy czym dane za inne lata nie są dostępne (Eurostat, 2019 r.). W 2016 r. trzy sektory odnotowały wysoki udział w regionalnej wartości dodanej brutto: (1) handel, naprawa pojazdów silnikowych i motocykli, transport i magazynowanie, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja (NACE G, H, I, J) (28,5%), przemysł (28%) oraz pozostałe usługi (24,5%) (Główny Urząd Statystyczny, 2019 r.).  W czerwcu 2019 r. w regionie działało 29 587 spółek handlowych, w tym 3 312 z udziałem kapitału zagranicznego; zarówno liczba spółek ogółem, jak i liczba spółek zagranicznych wyraźnie spadła w porównaniu z połową 2018 r. (odpowiednio 35 255 i 4 925). Firmy zagraniczne stanowią 11,2% wszystkich firm w regionie, co oznacza spadek w stosunku do połowy 2018 roku, kiedy to stanowiły prawie 14% (Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2019 r.). W wyniku 57,4 w 2016 roku województwo pomorskie zajęło czwarte miejsce w kraju i ponad polską średnią 49,7 pod względem liczby aktywnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców (PARP, 2018). Trzy pierwsze miejsca pod tym względem zajmują regiony mazowieckie (70,0), wielkopolskie (59,0) i zachodniopomorskie (57,8) (PARP, 2018).

Tradycyjne gałęzie przemysłu regionu związane są z morzem i obejmują przemysł petrochemiczny, stoczniowy, elektromechaniczny, budowlany, drzewny i meblarski, turystyczny i spożywczy. Chociaż przemysł spożywczy tradycyjnie należy do wiodących sektorów w gospodarce regionu, ma on marginalne znaczenie i w 2015 r. dostarczał jedynie 2,0% regionalnej wartości dodanej brutto. Sektory priorytetowe z punktu widzenia potencjału inwestycyjnego to zatem elektronika, logistyka, sektor morski, nowoczesne usługi dla biznesu, ICT, biotechnologia i chemia lekka oraz przetwórstwo spożywcze (ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rybnego). Regionalny portfel przemysłowy województwa pomorskiego jest dość zróżnicowany, przy malejącej roli przemysłu (choć nadal dominującej) i rosnącej roli sektorów usługowych (a w szczególności BPO-SSC i KIBS) zarówno w zatrudnieniu, jak i tworzeniu wartości dodanej. Grupa największych przedsiębiorstw województwa pomorskiego charakteryzuje się dominacją firm przemysłowych, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw przemysłowych: Grupa Lotos SA (sektor paliwowy), Grupa Energa SA (sektor energetyczny), International Paper Kwidzyn sp. z o.o. (przemysł papierniczy i działalność pokrewna), Drutex S.A. (produkcja drzwi i okien z PVC), Flex (elektronika), Remontowa Holding SA (przemysł stoczniowy), Polpharma SA (przemysł farmaceutyczny). Największymi dostawcami usług są następujące firmy: STU Ergo Hestia SA, MTU SA (branża ubezpieczeniowa), Glencore Polska sp. z o.o., Jysk sp. z o.o., Jantar Sp. z o.o. GK (usługi ochrony, usługi porządkowe).

Gdańsk posiada nowoczesne, międzynarodowe lotnisko oraz dwa terminale promowe obsługujące regularne połączenia między Gdańskiem a Kopenhagą przez Trelleborg (Dania) oraz Gdańsk a Nynashamn (Szwecja).

Gdańsk – zielone miasto

Nasz standard życia jest zdeterminowany przez jakość otaczającego nas środowiska naturalnego. W Gdańsku kwestia ochrony środowiska naturalnego ma wyjątkowo wysoki priorytet, o czym świadczą liczne inwestycje ekologiczne. Przyroda była tu bardzo hojna. Rozwijając się na południowym wybrzeżu Bałtyku, Gdańsk zyskuje wiele na tle malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz wzgórz i jezior w dzielnicy Szwajcarii Kaszubskiej.
Oferta skierowana do osób poszukujących wypoczynku nad morzem obejmuje dwadzieścia trzy kilometry czystych plaż, trzy zorganizowane kąpieliska oraz 130-metrowe molo. Do tego dochodzą inne atrakcje plenerowe, takie jak gdańskie ścieżki rowerowe, ogrody zoologiczne, słynny Park Oliwski ze starodrzewem, Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich “Twierdza Gdańsk” z unikalną, autentyczną architekturą militarną, liczne parki i skwery miejskie, czy rezerwaty przyrody Wyspy Sobieszewskiej. Lista jest daleka od kompletnej. W samym sercu Starego Miasta znajduje się marina jachtowa. Amatorzy sportów wodnych mogą oddawać się rozrywce nad Zatoką Gdańską lub wzdłuż Motławskiego Rękawa, wspaniałego toru wodnego do spływów kajakowych lub eskapad kajakowych.

Gdańsk zawsze goscinny

Gdańsk zaprasza do swoich urokliwych uliczek i zabytkowych wnętrz, kąpielisk nad morzem i kursów żeglarskich, komfortowych hoteli, eleganckich restauracji i przytulnych kawiarni. W mieście znajduje się kilka teatrów, filharmonia, opera, plenerowa letnia scena muzyczna, trzy kompleksy multikina i kilka mniejszych kin, chętnie odwiedzane kluby młodzieżowe, puby i dyskoteki. Liczne muzea, koncerty, targi, wystawy i uliczne imprezy teatralne dopełniają szerokie spektrum oferty kulturalnej miasta. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań i nastroju.

Tłumacz Gdańsk

Przykładowe specjalizacje czy też rodzaje tłumaczeń możesz sprawdzić tutaj.

W razie pytań prosimy o kontakt. Biuro tłumaczeń Bytom jest dla Państwa czynne codziennie w godzinach 8:00-20:00. Zapraszamy również do zapoznania się z cennikiem biura tłumaczeń Bytom. Informujemy, że ceny są orientacyjne. Każde tłumaczenie wyceniamy indywidualnie. 

Tłumacz Polsko-Egipski

TŁUMACZ POLSKO-EGIPSKI Tłumacz przysięgły, zwykły i native speaker Tłumacz języka...

Tłumacz argentyńsko-polski

Tłumacz Polsko-Argentyński Tłumacz przysięgły, zwykły i native speaker Tłumacz Argentyński...

tłumaczenie instrukcji obsługi z angielskiego na polski, tłumaczenie instrukcji pdf, tłumaczenie instrukcji

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Tłumaczenie instrukcji obsługi Tłumaczenia instrukcji technicznych tłumaczenie instrukcji obsługi Chcesz...

tłumacz przysięgły Tarnów

Biuro Tłumaczeń Tarnów

PRESUPUESTO GRATUITO PRESUPUESTO GRATUITO BIURO TŁUMACZEŃ TARNÓW TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY TARNÓW...

Biuro tłumaczeń Gdańsk

Masz pytania? Chcesz sprawdzić koszt tłumaczenia lub dostępne terminy realizacji?
Zadzwoń do nas, wyślij maila, porozmawiaj z konsultantem przez messengera lub wypełnij formularz kontaktowy. W naszym biurze tłumaczeń zrealizujesz każdy rodzaj tłumaczenia bez wychodzenia z biura lub domu.

#GDAŃSK #ZOSTAŃWDOMU #BIUROTŁUMACZEŃ


  WYBIERZ JĘZYK ŹRÓDŁOWY

  WYBIERZ JĘZYK DOCELOWY

  TŁUMACZENIE ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  *ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  PREFEROWANY TERMIN REALIZACJI*

  *TERMIN REALIZACJI

  WYBIERZ PLIKI, KTÓRE CHCESZ PRZETŁUMACZYĆ*


  *RODZAJ PLIKU  WYBIERZ JĘZYK NUMER 1

  WYBIERZ JĘZYK NUMER 2

  TO MA BYĆ TŁUMACZENIE ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  *ZWYKŁE CZY PRZYSIĘGŁE?

  Jeżeli nie masz pewności czy podczas spotkania powinien być obecny tłumacz przysięgły czy też nie, to opisz w wiadomości na dole formularza w kilku słowach w jakich okolicznościach Twoje tłumaczenie ustne ma się odbyć. Na pewno podpowiemy odpowiednie rozwiązanie.

  TERMIN TŁUMACZENIA USTNEGO

  GODZINA ROZPOCZĘCIA

  GODZINA ZAKOŃCZENIA

  PODAJ LOKALIZACJE TŁUMACZENIA USTNEGO
  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  *pola obowiązkowe

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest firma Trzecia Połowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 1A/82. Dan wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie