Ekspres
biuro tłumaczeń

LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Sprawdź dostępność tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości w wybranej lokalizacji

lista tłumaczy przysięgłych ministerstwa sprawiedliwości

Tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości

Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera spis ok. 14.000 tłumaczy przysięgłych 56 języków. Tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości to osoba zaufania publicznego, która w celu wykonywania zawodu jest zobligowana do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Wydział Tłumaczy Przysięgłych Departament Zawodów Prawniczych przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Po zdaniu egzaminu taki tłumacz posiada uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, tj. tłumaczeń oświadczonych pieczątką tłumacza przysięgłego, jego podpisem oraz numerem repertorium.

Lista tłumaczy przysięgłych ministerstwa sprawiedliwości

Lista tłumaczy przysięgłych MS nie jest dostępna dla każdego. Zawód tłumacza przysięgłego może wykonywać wyłącznie osoba o nieskazitelnej opinii prawnej, która ukończyła studia wyższe oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie na tłumacza przysięgłego osoba taka jest dopisywana do listy tłumaczy przysięgłych MS, a Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje tłumaczowi pieczęć z jego imieniem i nazwiskiem w otoku oraz wskazaniem języka, w zakresie którego ma uprawnienia do wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Na pieczęci jest również numer pozycji tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowo każde tłumaczenie jest oznaczane numerem pod którym widnieje w repertorium.

Tłumaczenie przysięgłe z oryginału czy z kopii?

Tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości winien na tłumaczeniu zamieścić adnotacje czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału dokumenty czy też jego kopii lub odpisu. Tłumacz przysięgły może wykonywać tłumaczenia poświadczone zarówno na rzecz osób prywatnych, ja również na potrzeby organów państwowych, takich jak Sądy, Policja czy Prokuratura. Lista tłumaczy przysięgłych ministerstwa sprawiedliwości jest ciągle aktualizowana.

Lista tłumaczy przysięgłych Sądu Okręgowego

Poszczególne Sądy Okręgowe w Polsce posiadają własną listę tłumaczy przysięgłych. Warto jednak podkreślić, że są to Ci sami tłumacze co na ogólnopolskiej liście Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym przypadku następuję dodatkowa rejonizacja. Oprócz list tłumaczy przysięgłych MS obowiązuje również lista tłumaczy przysięgłych Sądu Okręgowego w Warszawie, w Lublinie, w Kaliszu, w Poznaniu i w Katowicach

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 27 stycznia 2005 roku. Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Rozporządzenie to odnosi się wyłącznie do stawek urzędowych za czynności wykonywane na rzecz sądów, prokuratur i organów administracji publicznej. Tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości na rynku publicznym ma prawo do stosowania stawek uwolnionych. W związku z tym stawki rynkowe są bardzo zróżnicowane i różnią się w zależności od języka, lokalizacji i biura tłumaczeń. 

Biuro Tłumaczeń Linguaforum współpracuje z wieloma Tłumaczami przysięgłymi, wszyscy znajdują się na Liście Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości . Jeśli chcesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego warto zwrócić się do profesjonalnego Biura Tłumaczeń i oddać swoje tłumaczenie w ręce profesjonalistów.